Hållbarhet

Mobility Motors Sweden AB är sedan juli 2011 ISO 14001:2015 certifierad och sedan juni 2018 även enligt ISO 9001:2015

Vi har en hög medvetenhet och ambition att vilja påverka vårt klimat. Högt fokus läggs på att minska CO2 utsläppen i vår verksamhet.
Vi är lyhörda för förändringar från vår personal, våra kunder och vi samarbetar även med externa kontakter för ständiga förbättringar.

 

Våra betydande miljöaspekter

Vi arbetar för att reducera vår klimatpåverkan, det gör vi genom att ha fokus på våra betydande miljöaspekter som är Försäljning av bilar, inköp av varor, lackering av bilar, resor till och från arbetet.

Klimatneutralt företag

Mobility Motors Sweden AB blev i oktober 2012 ett klimatneutralt företag. Bilbranschen är en starkt bidragande orsak till påverkan på vårt klimat. Vi vill inte vara en del av problemet utan en del av lösningen.

Vi på Mobility Motors har åtagit oss själva att göra det vi kan. Därför klimatkompenserar vi för de direkta utsläppen av klimatpåverkande gaser (koldioxid) som vår verksamhet ger upphov till. Detta gör oss till ett klimatneutralt företag.

Vi tänker göra vad vi kan för att minska vår påverkan på klimatet. Vi vill visa våra kunder vår vilja att ta ansvar för att förbättra miljön och medverka till en varaktig, hållbar, utveckling.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Helping you Shift

Vårt program – Helping you Shift – handlar om att skapa förutsättningar och incitament för dig som kund att själv bli en del av lösningen. Därför klimatkompenserar vi för CO2-utsläppen från din nya Nissan de första 1 500 milen.

Globalt påverkar vi klimatet i allt större utsträckning och vår ambition är att minska vår påverkan. Därför är det naturligt för oss att vilja skapa förutsättningar för dig som kund att bli en del av vårt arbete för en minskad klimatpåverkan.

Vårt initiativ är inte lösningen för att stabilisera klimatförändringarna, det är vi medvetna om. Men vi på Mobility Motors har åtagit oss att göra det vi kan för att minska vår påverkan. Vi är stolta över vårt arbete hittills och hoppas att du som kund, tillsammans med oss, vill bidra till att bli en del av lösningen för ett mer hållbart klimat.
 

Kunden i fokus

Allt vi gör ska präglas av våra värderingar med högsta tänkbara service i fokus. Med alla Nissan-bilar följer trygghet och lugn. De är skräddarsydda för dina behov, har Nissans omfattande garantier och tjänster och gör att du alltid får hjälp när du behöver det. Nöjda kunder är även grunden för vår affär.

Kontakt

Önskar ni mer information om vårt miljöarbete vänligen kontakta vår miljö- och hållbarhetschef:

Marianne Kemnert
E-post: marianne.kemnert@mmgroup.se
Telefon: 08-546 328 22

INTYG OCH CERTIFIKAT

Certifikat, ISO 14001:2015

Certifikat, ISO 9001:2015

Mobility Motors Verksamhetspolicy

Intyg, Klimatneutralt Företag

Intyg, Helping You Shift 

Våra samarbeten

http://www.mbil.se/upload/miljo/miljo2.png                      ISO 14001 Certifierad