MOBILITY MOTORS SWEDEN AB / Fakturaadress

Fakturaadress

Vår fakturaadress till samtliga anläggningar i Mobility Motors Sweden AB är

Mobility Motors Sweden AB
BGC-ID: FOR9280
205 36 MALMÖ


Fakturorna skannas så denna adress tillsammans med vår referens måste framgå på fakturan för att fakturan ska kunna hanteras korrekt utan fördröjning i vårt leverantörsfakturasystem.

Vi tar gärna emot pdf-faktura under förutsättning att ovanstående uppfyllts till följande e-postadress:  BG-PB1@maildrop.wm.net

Frågor ang leverantörsfakturor kan ställas här

Ekonomiavdelningen
Leverantörsfakturor