NISSAN, ENEL OCH NUVVE DRIVER VÄRLDENS FÖRSTA HELT KOMMERSIELLA VEHICLE-TO-GRID-HUB I DANMARK / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

NISSAN, ENEL OCH NUVVE DRIVER VÄRLDENS FÖRSTA HELT KOMMERSIELLA VEHICLE-TO-GRID-HUB I DANMARK

  • Enel har installerat tio vehicle-to-grid-enheter (V2G) vid huvudkontoret för danska elbolaget Frederiksberg Forsyning, som också har köpt tio st Nissan e-NV200.
  • Denna V2G-hub kommer att bidra till att stabilisera det nationella elnätet i Danmark genom att förse nätoperatören Energinet.dk med el.
  • Nissan, Enel, Nuvve, Frederiksberg Forsyning och Energinet.dk räknar med att kunna offentliggöra de första resultaten av denna kommersiella implementering av V2G-systemet senare i år.

Världens första, helt kommersiella[1] vehicle-to-grid-hub (V2G) är nu i drift i Danmark. Detta har blivit möjligt tack vare ett samarbete mellan den globala biltillverkaren Nissan, det multinationella energibolaget Enel, som också är en pionjär av smarta nätteknologier och Kalifornien-baserade bolaget Nuvve, som är en ledande leverantör av V2G-tjänster.

 

Gareth Dunsmore, Director of Electric Vehicles på Nissan Europe ger följande kommentar: "Att kunna lösa de miljöutmaningar som vi står inför runt om i världen kräver smarta idéer och nya sätt att se på traditionell energistyrning och konventionella distributionsmodeller. Dagens banbrytande information från Danmark innebär ett viktigt steg mot hur dessa utmaningar ska lösas.  Med V2G-teknik kommer elbilar att spela en avgörande roll i framtidens energistyrningssystem. Att denna teknologi nu har integrerats kommersiellt av ett företag öppnar vägen för en bredare kommersiell användning av tekniken över hela Europa."  

Ernesto Ciorra, chef för Innovation and Sustainability på Enel, säger: "Dagens lansering är en följd av det gemensamma meddelande som gjordes tillsammans med Nissan under COP21 i december förra året. Bara för några år sedan var en kommersiell användning av V2G enbart en målsättning att sträva mot. Idag har vi, tillsammans med våra samarbetspartners, gjort detta till verklighet. Enel är stolt över att vara det ledande elbolaget både när det gäller att utveckla V2G-erbjudanden och lansera dem på globala marknader, med Danmark som det första landet. Nu har vi en fullt fungerande hub där elbilar levererar tjänster som hjälper till att balansera det danska nätverket. Med V2G kan vi öka nätets stabilitet och göra det möjligt att integrera ännu mer förnybar energi till generationsblandningen, vilket är kärnan i Enels totala energistrategi. V2G är ett innovativt område när det gäller hållbarhet som kan ta oss mot ett samhälle med låga koldioxidutsläpp till glädje för nuvarande och kommande generationer."  

Gregory Poilasne, styrelseordförande och VD i Nuvve, ger följande kommentar: "Vi på Nuvve är mycket glada över att få vara med i lanseringen av denna första kommersiella V2G-flotta tillsammans med både Frederiksberg Forsyning och Energinet.dk. I samarbete med Nissan och Enel planerar vi att utveckla många fler V2G-projekt i Danmark och andra länder inom den närmaste framtiden, med kommersiella fordon och personbilar som är länkade till Nuvves intelligenta samlingsplattform GIVe™”.   

Elbolaget Frederiksberg Forsyning är den första kunden som kommersiellt integrerar och etablerar V2G-enheter på företagets huvudkontor i Köpenhamn. Företaget har installerat tio Enel V2G-enheter och köpt tio helt eldrivna, utsläppsfria Nissan e-NV200, som kommer att ingå i företagets fordonsflotta. När transportbilarna inte används kan de kopplas in på de nya Enel V2G-enheterna på huvudkontorets anläggning och ta emot energi från det nationella elnätet eller lämna tillbaka överflödig energi till nätet. På så sätt omvandlas transportbilarna till effektiva mobila energihubbar. Den totala kapaciteten som blir tillgänglig via 10 kW Enel V2G-laddarna uppgår till ungefär 100 kW. 

Nuvve levererar plattformen som styr energiflödet till och från bilarna. Plattformen, som ursprungligen har utvecklats av University of Delaware och nu stöds och kommersialiseras av Nuvve, säkerställer att förarens önskade räckvidd alltid tillgodoses och optimerar den energi som finns tillgänglig för nätet.  

Med Nissans elbilar, dubbelsidigt energiflöde tack vare Enel V2G-laddarna och styrningen via Nuvves anslutningsplattform, kommer Frederiksberg Forsyning att få en aktiv roll i Danmarks energistyrningssystem och bidra till att efterfrågan på nätet stabiliseras och balanseras.

Genom att delta i detta första projekt är det angeläget för den danska nätoperatören Energinet.dk att tillämpa resultaten från den kommersiella implementeringen av V2G-hubben. Målsättningen är att kunna anpassa det nationella nätverket så att elbilar kan integreras bättre och erbjuda stödtjänster för att stabilisera nätet. 

[1] Helt kommersiellt innebär att projektet är helt baserat på komponenter och teknologier som kan köpas av konsumenter, allt från de eldrivna bilarna till uppladdningsbara enheter samt plattformen som styr V2G-systemet.