NISSAN OCH EATON UTRUSTAR NYA EKO-DESIGNADE WEBAXYS DATACENTER MED FÖRSTA ANVÄNDNINGEN AV ENERGILAGRINGSSYSTEM / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

NISSAN OCH EATON UTRUSTAR NYA EKO-DESIGNADE WEBAXYS DATACENTER MED FÖRSTA ANVÄNDNINGEN AV ENERGILAGRINGSSYSTEM

-  Det nya datacentret som använder energilagringslösningen, öppnar i Saint-Romain de Colbosc Eco Park och är det första europeiska datacentret som använder systemet

-  Ett stort steg framåt för Nissans och Eatons samarbete när det gäller energilagringslösningar med den första kommersiella systemanvändningen i Europa

Nissan och Eaton har samarbetat för att få fram en innovativ energilagringslösning, som införlivar förnybara energikällor för cloud- och IT-tjänsthosting-företaget Webaxys nya, miljömedvetna datacenter i Saint-Romain de Colbosc Eco Park i Normandie.

Energilagringslösningen ger ett andra liv för Nissans elfordonsbatterier och tillsammans med Eatons ledande kapacitet för avbrottsfri strömförsörjning, tillhandahåller man en industrialiserad energikontrolls- och lagringslösning för drift av datacentra. Denna innovativa lösning möjliggör inte bara integrering med lokala förnybara källor, utan den ger även företag möjlighet att hämta och lämna tillbaka energi till nätet, vilket garanterar stabila och effektiva energihanteringssystem.

Datacentra står redan för 1,5 % till 2 % av elförbrukningen i världen och detta ökar påtagligt varje år. Det energibehov som datacentra kräver och som inte kan tolerera minsta strömavbrott, gör tillämpning av förnybara energikällor särskilt svårt. Eatons och Nissans energikontrolls- och lagringssystem innebär att företag som Webaxys kan lagra energi när den en gång producerats, så att den kan användas när den behövs på företaget. På så vis får man bukt med risker i samband med förnybara energikällor, som är mer känsliga för avbrott i försörjningen och kan därför garantera ren kvalitetsström.

Gareth Dunsmore, chef för elfordon för Nissan Europe, säger: ”Installationen hos Webaxys markerar ett viktigt historiskt ögonblick för datacentra när det gäller deras strävan att bli energiautonoma inom en snar framtid. Genom att kombinera Nissans expertkunskap när det gäller fordonsdesign och pålitlig batteriteknologi med Eatons ledande position när det gäller strömkvalitet och elektronik, hoppas vi kunna visa att energihantering på datacentra kan vara stabil, hållbar och kostnadseffektiv inom en snar framtid.”

Under COP21 Paris Climate Change Summit förra året, tillkännagav Eaton och Nissan ett partnerskap som innebar att man skulle leverera energilagringslösningar till marknaden. Ambitionen var att kombinera kraftfull elektronik och beställningsprogram med produktion av förnybar energi och lagring i ett och samma system. Nissan, som är världsledande på marknaden för elfordon, ger nu sina elfordonsbatterier ett andra liv så att de kan återanvändas inom systemet. Denna miljömedvetna approach maximerar användningen av dessa batterier och ger dem en längre livstid och minimerar användningen av naturresurser.

Efter att man öppnat i Saint-Romain de Colbosc i Normandie, planerar Webaxys att öppna ett antal regionala datacentra som använder samma teknologi och integrera detta med den lokala ekonomin, vilket minimerar miljöpåverkan och energiförbrukningen.