SÖKNINGAR PÅ ”BÄSTA LUFTRENARE” SLÅR REKORD SAMTIDIGT SOM MEDVETENHETEN OM HÄLSOPROBLEMEN P.G.A. LUFTFÖRORENINGAR ÖKAR / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB / Nyheter

Tillbaka

SÖKNINGAR PÅ ”BÄSTA LUFTRENARE” SLÅR REKORD SAMTIDIGT SOM MEDVETENHETEN OM HÄLSOPROBLEMEN P.G.A. LUFTFÖRORENINGAR ÖKAR

Nissan, företaget bakom världens mest sålda utsläppsfria bil – Nissan LEAF – presenterade i dag data som visar att det parallellt med de ökande luftföroreningarna i de europeiska huvudstäderna, finns en medvetenhet om hälsoaspekterna. Uppgifterna visar att konsumenter i dag är mer insatta i hälsoproblemen än någonsin tidigare och i allt större utsträckning söker egna lösningar för att rena den luft de andas.

 

I Storbritannien har sökningar på ”bästa luftrenare” ökat med mer än 750 % – flest sökningar gjordes juni i år, antalet var då högre än någon gång tidigare de senaste 10 åren. Man är också intresserade av hur luftkvaliteten är i den stad man bor i – sökordet ”luftkvalitetsindex” har ökat med hela 750 % och sökordet ”luftförorening” har ökat med 350%.[i]

I takt med att luftkvaliteten i Europa försämras och är en tydlig källa till oro, har Nissan intensifierat sitt arbete rörande nollutsläpp och utforskar teknik som kommer att bidra till en grönare, mer hållbar miljö. Förutom att tillverka 100 % eldrivna Nissan LEAF och e-NV200, har Nissan meddelat att man ingått ett samarbetsavtal med energibolaget Enel. På olika platser runt om i Europa ska företagen studera den s.k. ”vehicle-to-grid”-tekniken som gör elbilar till mobila energienheter, som inte bara kan laddas från utan också leda tillbaka elektricitet till elnätet.

Nissan har också bekräftat planer på att ge sig in på marknaden för energilagring i hemmen. Tillsammans med energihanteringsföretaget Eaton, lanserar man senare i år sin ”xStorage”-enhet i Europa.  Detta system kommer inte bara att ge högspänningsbatterierna i Nissans elbilar ett andra liv, utan erbjuder också en helintegrerad energilagringslösning som kommer att ge konsumenterna kontrollen över hanteringen och distributionen av energin.

Världshälsoorganisationen WHO fastslog nyligen att 80 % av alla som bor i städer där luftkvaliteten mäts, utsätts för luftföroreningar som överskrider de gränser som WHO angett. Problemet, som är globalt[ii], har under senare tid resulterat bl.a. i att trafiken begränsats i flera europeiska huvudstäder, däribland Paris där bilar med udda slutsiffra i registreringsnumret endast fått köra vissa dagar och de med jämn siffra andra dagar.

Gareth Dunsmore, chef för elbilar på Nissan Europe: – Luftföroreningar har under lång tid betraktats som ett problem som endast människor på andra sidan jordklotet drabbas av.  Det här är en skev verklighetsuppfattning, eftersom luftföroreningar påverkar människor och städer även här i Europa. Vi har alla en uppgift att fylla, och genom att investera i teknik och staka ut en väg för hur vi kan hjälpa människor att leva ett hälsosammare, smartare och grönare liv, hoppas vi att detta ska vara ett steg i rätt riktning. 

Enligt nyligen publicerade rapporter[iii], beräknas marknaden för luftrenare att omsätta mer än 500 miljarder kronor 2021. Det är de stigande luftföroreningsnivåerna och konsumenternas ökade medvetenhet om hälsoriskerna som driver på denna utveckling. Resultatet är att människor gör andra val i sin vardag för att skydda sin hälsa.

 

– Som världens mest sålda elbil någonsin, och med en räckvidd på upp till 250 km/laddning, är Nissan LEAF en reell billösning för dagens konsumenter. Dålig luftkvalitet påverkar oss alla och för varje utsläppsfri Nissan som säljs, kommer vi ett steg närmare att ha skapat en renare och hälsosammare miljö i våra städer, tillade Dunsmore.

Nissan har varit ledande på elbilsmarknaden ända sedan lanseringen av 100 % eldrivna Nissan LEAF år 2010. Med ambitionen att erbjuda intelligenta mobilitetslösningar för de breda massorna, rullar det nu nästan 230 000 Nissan LEAF på vägarna runt om i världen, varav 60 000 i Europa.