NISSAN MEDDELAR ATT MAN UTVECKLAR VÄRLDENS FÖRSTA SOFC-STYRDA FORDONSSYSTEM SOM DRIVS MED EL FRÅN BIOETANOL / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

NISSAN MEDDELAR ATT MAN UTVECKLAR VÄRLDENS FÖRSTA SOFC-STYRDA FORDONSSYSTEM SOM DRIVS MED EL FRÅN BIOETANOL

Nissan Motor Co., Ltd. meddelade idag att man bedriver forskning och utveckling av fastoxidbränslecell (SOFC)-drivna fordonssystem som går på elektricitet från bioetanol. 
Det nya systemet, världens första inom bilbranschen, består av en e-biobränslecell med en SOFC-elgenerator. SOFC är en bränslecell som utnyttjar reaktionen av flera bränslen, bland annat etanol och naturgas, med syre för att producera elektricitet med hög effektivitet.

 

Om e-biobränslecell

E-biobränslecellen genererar el via SOFC (elgenerator), som använder bioetanol som lagrats i fordonet. E-biobränslecellen utnyttjar väte, som omvandlats från bränsle via en reformer, och atmosfäriskt syre med den efterföljande elektrokemiska reaktionen som producerar elektricitet för att driva fordonet. 

Till skillnad mot konventionella system har en e-biobränslecell SOFC som sin kraftkälla, vilket ger högre effektivitet så att fordonet får en räckvidd som kan jämföras med bensindrivna fordon (mer än 600 km). Dessutom har fordon med e-biobränslecell typiska elbilsegenskaper såsom tyst gång, linjärt vridmoment och snabb acceleration, vilket gör att förarna får uppleva samma komfort och körglädje som i en 100% eldriven bil (EV).

Bränslecellsystem använder kemikalier som reagerar med syre och generar kraft utan utsläpp av skadliga biprodukter. Bioetanolbränslen, bland annat de som kommer från sockerrör och majs, är allmänt tillgängliga i Nord- och Sydamerika och Asien. E-biobränslecell, som utnyttjar bioetanol, kan erbjuda miljövänliga transporter och skapa möjligheter inom regional energiproduktion samtidigt som systemet stödjer befintlig infrastruktur.

När kraft genereras i ett bränslecellsystem leder det vanligtvis till CO2-utsläpp. Med bioetanolsystemet neutraliseras CO2-utsläppen från tillväxtprocessen av sockerrör som bildar biobränsle och gör det möjligt att få en helt "koldioxidneutral cykel" med nästan ingen ökning alls av CO2.

Framtiden för e-biobränslecell

I framtiden kommer e-biobränslecellen att bli ännu mer miljövänlig.
Etanolblandat vatten är enklare och säkrare att hantera än de flesta andra bränslen. Eftersom detta kommer att flytta gränserna för skapandet av en helt ny infrastruktur har det stor tillväxtpotential på marknaden. 

 

Driftkostnaderna kommer att bli avsevärt mycket lägre än för dagens elbilar, vilket gynnar både samhället och företagen eftersom e-biobränslecellen passar perfekt för kundernas behov. Det ger kortare tid för tankning och riklig strömförsörjning, vilket kan vara fördelaktigt för många olika tjänster, t.ex. transporter med kylaggregat.

Jakten på det utsläppsfria samhället

I strävan efter att förverkliga ett samhälle med noll utsläpp och noll dödsoffer i trafiken fortsätter Nissan att marknadsföra intelligens och elektrifiering av bilar. Nissans varumärkeslöfte "Innovation That Excites" levereras med Nissans intelligenta mobilitet, som fokuserar på hur bilar drivs, framförs och integreras i samhället via en ännu mer behaglig och komfortabel körupplevelse. 

E-biobränslecellen kommer att förverkliga konceptet "Nissan Intelligent Power", som marknadsför högre effektivitet och elektrifiering av bilar samt körglädje tillsammans med batteridrivna elbilar, såsom Nissan Leaf, Nissan e-NV200 och e-Power. Den senare är utrustad med en motor som har en exklusiv högkapacitetsmotor och elgenerator. 

Nissan kommer att fortsätta att leverera värde till sina kunde genom att inkorporera system, som gör det möjligt att utvinna elektrisk kraft från olika bränslen, samtidigt som man fokuserar på infrastrukturfrågor som är kopplade till energiförsörjningen över hela världen.