NISSAN STARTAR SOLCELLSFARM FÖR ATT DRIVA BILPRODUKTION I ENGLAND / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

NISSAN STARTAR SOLCELLSFARM FÖR ATT DRIVA BILPRODUKTION I ENGLAND

  • Nissans vision om intelligent mobilitet tar ett nytt stort steg framåt med utnyttjande av solkraft för att driva Nissans fabrik i England, där 100% eldrivna Nissan LEAF tillverkas 
  • 19 000 solpaneler och tio vindkraftverk sparar tillsammans på utsläpp av ca 3 000 ton CO2och genererar tillräckligt med kraft för att tillverka mer än 31 000 bilar varje år  
  • Fabriken i Sunderland firar 30-års jubileum 2016 

Nissan har startat upp en ny solcellsfarm vid företagets största bilfabrik i Europa och passerar därmed en ny milstolpe på vägen mot visionen om intelligent mobilitet.

 

Den nya anläggningen, som har en kapacitet på 4,75 MW och består av 19 000 fotovoltaiska solpaneler, är nu klar för driftsättning vid Nissans fabrik i Sunderland och blir ett viktigt led i Nissans strävan efter den dubbla målsättningen med noll utsläpp och noll dödsolyckor.

Solcellsfarmen har installerats vid sidan av tio vindkraftverk, som redan genererar ren el till Nissans Sunderland-fabrik, som är det europeiska produktionscentret för 100% eldrivna Nissan LEAF och dess batterier. 

Colin Lawther, Nissans Senior Vice President for Manufacturing, Purchasing and Supply Chain Management i Europa, säger: "Förnybar energi är grundläggande för Nissans vision om intelligent mobilitet. Vi har tillverkat mer än 50 000 Nissan LEAF i Europa och nu finns nya LEAF, som är ledande inom branschen med en räckvidd på hela 250 km. Med tio vindkraftverk, som redan genererar energi till vår fabrik i Sunderland och den nya solcellsfarmen, kommer miljöpåverkan från Nissans bilar under hela deras livscykel att reduceras ytterligare." 

2005 började Nissan integrera förnybara energikällor i Sunderland-fabriken, då företaget installerade det första vindkraftverket på anläggningen. Dagens tio vindkraftverk bidrar med en effekt på 6,6 MW. Med den nya solcellsfarmen med en kapacitet på 4,75 MW innebär det att förnybara energikällor förser fabriken i Sunderland med totalt 11,35MW. Detta motsvarar 7% av fabrikens elbehov och tillräckligt för att tillverka 31 374 bilar. 

Solcellsfarmen, som är belägen innanför Nissans testbana i Sunderland, har utvecklats och installerats av partnerföretaget European Energy Photovoltaics. 100% av den el som genereras kommer att utnyttjas av Nissan. 

Installationen sker samtidigt som Nissans fabrik i Sunderland firar 30-års jubileum. Den är idag den största bilfabriken i England någonsin och sysselsätter närmare 40 000 personer i England inom utveckling och tillverkning av bilar, distribution av reservdelar, försäljning och marknadsföring samt inom olika tjänster hos återförsäljare och leverantörer.

I strävan efter målet med noll utsläpp och noll olyckor, är Nissans vision om intelligent mobilitet riktmärket för kommande produkter och teknologier från Nissan. Alla viktiga beslut i företaget om hur bilar ska drivas, hur bilar ska köras och hur bilar ska integreras i samhället förankras i denna vision. 

Banbrytande initiativ rörande elbilar och nästa generation batteriteknologi har nyligen presenterats: 

- En framtida generation av batterier till elbilar för batterifrabriken i England. 

- Ett stort Vehicle-to-Grid-test i England, som genomförs i samarbete med energileverantören Enel. I testet visas hur Nissans elbilar fungerar som en effektiv och flexibel energikälla till  Englands nationella elnät. Ett test med 100 Vehicle-to-Grid-bilar kommer att inledas i England senare i år. Det innebär att det kommer att bli möjligt för ägare av Nissans elbilar att återföra energi från bilbatteriet till det engelska elnätet och därmed ge ägarna en kostnadseffektiv, hållbar och tillförlitlig energikälla. På så sätt kan bilägarna både spara och tjäna pengar. 

- Ett revolutionerande nytt energilagringssystem för bostadsfastigheter, som kallas xStorage, har utvecklats tillsammans med Eaton, världsledande inom energistyrning. Systemet kommer inte bara att ge batterierna till Nissans elbilar ett andra liv, utan kommer också att ge kunderna en helt integrerad energilagringsteknik, som gör att kunden får kontroll över styrning och distribution av energi.

- Nissan kommer att integrera V2G-teknologi och energilagringslösningar på företagets största kontorsanläggningar i Europa under slutet av 2017.