NISSAN OCH ENEL STARTAR UPP ENERGINÄT I OMFATTANDE VEHICLE-TO-GRID-TEST I ENGLAND / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

NISSAN OCH ENEL STARTAR UPP ENERGINÄT I OMFATTANDE VEHICLE-TO-GRID-TEST I ENGLAND

  • Testet omfattar 100 V2G-enheter
  • V2G-teknologi levererar 1 MW energi on demand 
  • Kunderna kan sälja energi, som lagrats i deras bilar, tillbaka till elnätet 

Nissan och det multinationella energiföretaget Enel bekräftade idag att de planerar att lansera ett större Vehicle-to-Grid (V2G)-test, det första som någonsin genomförts i England. Genom att installera och ansluta 100 V2G-enheter till Englands nationella elnät för genomförandet av testet, får privata kunder och fleet-kunder, som är ägare av Nissan LEAF och den eldrivna transportbilen e-NV200, möjlighet att sälja energi som lagrats i bilbatterier, tillbaka till elnätet.

 

Detta meddelande blir inledningen till en spännande tid för energistyrning i England. Det innebär ett revolutionerande nytt sätt att förse elnätet med energi och när denna banbrytande V2G-teknik blir verklighet i full skala, kommer det också att öppna nya möjligheter för ägare av elbilar (EV) i England, eftersom tekniken förmodligen kommer att ge dem en alternativ inkomstkälla.

"Detta innebär en vattendelare för Nissan sade Paul Willcox, styrelseordförande på Nissan Europe. Vi har alltid varit medvetna om att våra elbilar är mer än bara personbilar och transportbilar, de är också en användbar källa av lagrad energi. Denna insikt har idag visat sig vara sann, när vi gemensamt försöker bidra till att stabilisera Englands nationella elnät. Vehicle-to-Grid-teknologin, som vi tillsammans med ENEL är först med, öppnar möjligheter för att förse Englands befolkning med en stabil energikälla samtidigt som det ger intäkter för ägare av elbilar."De gröna energikällorna, såsom solpaneler, vindkraft och elbilar, sprider sig snabbt. Dagens unika test i England är av största vikt för att kunna bedöma möjligheten att använda olika energikällor för att försörja elnätet. Vi kan se hur Nissans elbilar i framtiden kommer att fungera som mobila nav, som bidrar till att utveckla ett smartare elnät och bana väg för fler förnybara energikällor.”

Denna strävan är en del av Enels och Nissans engagemang för att stödja elbilarnas hela ekosystem, som inte bara omfattar själva bilen utan även att leverera nya tjänster till kraftindustrin.  

"Vi är glada över lanseringen av detta projekt i Storbritannien, säger Ernesto Ciorra, Enel’s Head of Innovation and Sustainability.  Installationen av vår innovativa tvåvägsladdningsteknik kommer att främja integreringen av icke-programmerbara energiflöden i elnätet och bidrar till rörlighet av elen i landet, till fördel för miljön samtidigt som det också har en positiv inverkan på elbilsägarnas ekonomi. Det faktum att Nissan har valt Enels laddningsteknik i Storbritannien är ytterligare ett bevis på hurmycket potential laddning av elbil med V2G teknologi har och att det inte bara revolutionera transporter utan också distributionen av el."

Steven Holliday, Non-Executive Director, National Grid, sade: "På National Grid arbetar vi ständigt med att säkerställa att vi har kapacitet att tillgodose den nationella efterfrågan på energi - det är vårt jobb att framtidssäkra det nationella elnätet. Den snabba utvecklingen av elbilar är positivt men kan också vara utmanande om vi inte planera för att förstå exakt vilken effekt den nya tekniken kommer att ha på elnätet. Vårt Future Energy Team förutspår att det kommer finnas upp till 700 000 elbilar 2020 och det kommer att kräver ytterligare 500MW energi. Det är därför vi stöttar innovativ teknik och banbrytande projekt som har potential att göra en verklig skillnad för hur vi hanterar tillgång och efterfrågan på energi."

Om man kunde ansluta alla 18 000 elbilar från Nissan som finns i England idag till energinätet, skulle dessa generera en effekt som motsvarar ett kraftverk på 180 MW. Om man tänker sig en framtid där alla bilar på Englands vägar är elbilar, skulle Vehicle-to-Grid-tekniken generera en effekt som motsvarar ett virtuellt kraftverk på upp till 370 GW. Denna kapacitet skulle räcka för att förse tre länder, stora som England, Tyskland och Frankrike, med energi. 

V2G-tekniken gör det möjligt att helt integrera elbilar med elnätet och bidrar till att förbättra elnätets kapacitet att hantera förnybar energi, så att förnybara energikällor integreras i större omfattning och blir överkomliga i pris. Infrastrukturen för V2G-laddning har utvecklats av Enel. Det ger privata ägare av elbilar och företag med stora elbilsflottor, möjlighet att skapa mobila energinav genom att integrera bilarna med elnätet. Systemet innebär att ägare av Nissans elbilar kan ansluta till nätet för att ladda batterierna när elförbrukningen är låg och elpriset är lågt. Energin lagras i batteriet och kan sedan användas i hushållet eller på arbetsplatsen när priset är högre, eller överföras tillbaka till elnätet, vilket kan ge extra intäkter till elbilsägaren.