PRESSINBJUDAN: NISSAN OCH STOCKHOLMS TRAFIKBORGARRÅD OM ELBILAR OCH TRAFIKBULLER / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

PRESSINBJUDAN: NISSAN OCH STOCKHOLMS TRAFIKBORGARRÅD OM ELBILAR OCH TRAFIKBULLER

Den 24 februari står trafikbuller på agendan då Nissan bjuder in media till ett samtal med personer som ger politikens, forskningens, företagens och individens olika perspektiv på ljudnivån på våra gator.

Vad gör trafikbullret med oss och vad kan vi göra åt det?  

Enligt Trafikverket är trafikbuller det miljöproblem som stör flest personer i Sverige. Trötthet är en vanlig effekt av buller och både långvarigt respektive kortvarigt buller gör så att vi arbetar och presterar sämre.

- År 2025 beräknar vi att 50 % av befolkningen kommer att bo i städer. Med dagens invånarantal är redan ljudnivån för hög för att vi ens ska kunna tala med varandra på en del av stadens gator, säger Nissans Sverigechef Stefan Andström. Enligt Trafikverket låter bilar som går på el en tredjedel så mycket som konventionella bilar och vi tror att elbilar skulle kunna spela en nyckelroll för en trivsam – och tystare - stadsmiljö.

Samtalet kommer att kretsa kring hur vi redan nu kan skapa möjligheterna att leva bekvämt i städer även i framtiden. Hur skulle vår stad vara om vi lyckades sänka bullernivåerna i trafiken? Skulle vi kunna bygga fler bostäder? Skulle vi må bättre? Vilket ansvar tar biltillverkarna? Politikerna? Vad säger forskningen? Journalister är välkomna att komma och få svar på dessa frågor -och att höra vad några som redan kör tyst i elbilar och på cyklar har att rapportera från verkligheten på stadens gator!

Program

 • Trafikborgarrådet Daniel Helldén kommer att berätta om vilka satsningar staden gör vad gäller buller.
 • Nissans Sverigechef Stefan Andström vill belysa stadens bullerutmaning och lyfta fram vilken roll elbilen kan spela för en tystare stadsbild i en allt mer urbaniserad framtid.
 • Lovisa Källmark från tankesmedjan Fores och 2030-sekretariatet kommer att ge en övergripande bild av vad forskningen visar att buller gör med oss.
 • Ryska Postens VD Jesper Bringby kommer att berätta varför de har beslutat att köra tyst med cyklar och elbilar.
 • Datum: 24 feb 2016
  Tid: 12.00-13.00 (Lunch serveras från kl. 11.30)
  Plats:     Restaurang Pane vino, Brännkyrkagatan 93 (Vid Hornsgatan, korsningen Ringvägen/Brännkyrkagatan)

11.30    Lunchen är framdukad (buffé)

12.00    Inledning: Urbanisering och framtidens bullerutmaning
Sverigechef Stefan Andström, Nissan 

12.10   Huvudanförande: Vad gör man i Stockholms stad för att dämpa trafikbullret?
Trafikborgarråd Daniel Helldén, Stockholms stad

12.20    Forskning: Vad säger forskningen om buller och miljö?                   
Lovisa Källmark, Fores med 2030-sekretariatets miljö- och klimatprogram

12.30     Paneldiskussion

 • Trafikborgarråd Daniel Helldén, Stockholms stad
 • Lovisa Källmark, Fores 2030-sekretariats miljö- och klimatprogram
 • VD Jesper Bringby, Ryska Posten
 • Sverigechef Stefan Andström, Nissan

12.55     Sammanfattning
Moderator Mia Öhrn

13.00    Tid för eventuella intervjuer