NISSAN OCH ELBOLAGET EATON UTARBETAR SYSTEM FÖR ÅTERANVÄNDNING AV ELBILSBATTERIER / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

NISSAN OCH ELBOLAGET EATON UTARBETAR SYSTEM FÖR ÅTERANVÄNDNING AV ELBILSBATTERIER

  • Nissan inleder samarbete med elbolaget Eaton för att ta fram ett hållbart system för återanvändning av elbilsbatterier 
  • Tillkännagivandet av det nya samarbetet understryker Nissans åtagande för COP21 – klimatmötet i Paris 2015  
  • Nissan banar väg för en hållbar, utsläppsfri framtid för sina kunder och för framtida generationer 

Nissan tillkännagav i dag att man inlett ett banbrytande samarbete med energihushållningsexperterna Eaton. Syftet är att säkerställa att elbilsbatterier ska kunna lindra effekten på klimatet också långt efter bilens livslängd.

 

Nissan och Eaton kommer att kombinera sin expertis beträffande litiumjonbatterier resp. kraftelektronik för att marknadslansera tillförlitlig och kostnadsmässigt konkurrenskraftig energilagring och styrteknik.

Samarbetet fokuserar på att ta fram kommersiellt bärkraftiga energilagrings- och styrningsmoduler som ger Nissans litiumjonbatterier ett andra liv efter det att bilen nått slutet av sin livslängd. Med över 70 års erfarenhet av elbilar resp. mer än 50 års samlade kunskaper om kraftelektronik, står Nissan och Eaton på en solid grund för att anta utmaningen.

Robert Lujan, Electric Vehicle Director, Nissan Global: ”Som energilagringsenheter har dessa batterier en livslängd som vida överstiger den normala livslängden för bilen. För att kunna lansera en kommersiellt gångbar lösning på marknaden, krävs inte bara den expertis beträffande batterier som Nissan besitter utan också den erfarenhet som energihushållning, styrning och integrering som Eaton har att erbjuda. Detta samarbete är det första steget på vägen för att inom en nära framtid kunna erbjuda våra kunder ett system som är anpassat för reella förhållanden.”

Först ut är en modul där återanvända LEAF-batterier används tillsammans med Eatons UPS-teknik (för avbrottsfri elförsörjning) och med solpaneler för att skapa ett fristående energilagrings- och energistyrningspaket med vars hjälp kunderna kan hantera elförbrukningen och eltillförseln, oavsett om man är kopplad till elnätet eller ej.

Lagrings- och styrningsmodulen erbjuder en överkomlig, långsiktig metod för att utnyttja ren energi och underlättar också användningsgraden av förnybar energi samt förbättrar elnätets stabilitet och effektivitet.

”Tack vare att vi under många år tillverkat våra egna batterier, vid våra ledande produktionsenheter runt om i världen, kan vi nu förlänga elbilsbatteriernas livslängd och på så sätt minska beroendet av ytterligare naturresurser för att tillverka nya batterier”, betonade Lujan.

Cyrille Brisson, Vice President Marketing, Eaton Electrical EMEA: "Dessa system kommer i hög grad att underlätta spridningen och användandet av förnybar energi och ge människor bättre kontroll över sin egen energitillförsel och förbrukning.

Till de många fördelarna med denna enhet hör bl.a. avbrottsfri eltillförsel, högre stabilitet och effektivitet i elnätet, att man kan undvika högre elpriser då belastningen på elnätet är större, liksom minskat beroende av dyra bränslen (t.ex. diesel) vid strömavbrott eller problem med stamnätet.”

Samarbetet offentliggjordes vid FN:s klimatmöte i Paris 2015 (COP21). För denna konferens har Renault-Nissan Alliance ställt över 200 helt eldrivna bilar, däribland världens mest sålda elbil Nissan LEAF, till förfogande för deltagarna.

Återigen visar Nissan sitt engagemang för att identifiera och förverkliga teknik som banar väg för en utsläppsfri framtid. Nya Nissan LEAF 30 kWh bjuder på längre räckvidd – upp till 250 km på en laddning. För den genomsnittlige LEAF-ägaren innebär detta att man nu kan njuta av en dags extra körning per vecka.

För mer information om Nissans produkter, tjänster och företagets engagemang för hållbar fri rörlighet, välkommen att besöka oss på www.nissan.eu/experience-nissan.html