NISSAN DELTAR I EU-PROJEKTET eVADER - FÖR UTVECKLING AV ETT VARNINGSSYSTEM FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

NISSAN DELTAR I EU-PROJEKTET eVADER - FÖR UTVECKLING AV ETT VARNINGSSYSTEM FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER

  • Nissan bekräftar företagets sakkunskap om EV (Electric Vehicle) i det EU-finansierade utvecklingsprojektet eVADER
  • Det unika Nissan LEAF-konceptet visar en möjlig lösning för nästa generation av ljudvarningssystem för elbilar
  • Systemet löser säkerhetsriskerna för tystgående elbilar samtidigt som det minimerar bullerproblemen

Med en innovativ åtgärd för att hjälpa oskyddade trafikanter att uppmärksamma elbilar har Nissan tagit en ledande roll i EU-projektet eVADER, som har till uppgift att utveckla det första ljudvarningssystemet.

 

Ladda ner ljudvarningen HÄR 

I samarbete med tio andra medlemmar av konsortiet har Nissan utvecklat en möjlig lösning för nästa generation av ljudvarningsteknologi. Systemet ger effektiva och riktade ljudsignaler, som varnar fotgängare och andra oskyddade trafikanter när en elbil närmar sig, samtidigt som det bara har minimal bullerstörande effekt.

 

Ett varningssystem för oskyddade trafikanter har hög prioritet idag eftersom den ökande försäljningen av elbilar har lett till diskussioner om fördelar och nackdelar med tystgående elbilar. En låg ljudnivå har hyllats som en stor fördel, som kan bidra till en radikal minskning av bullerproblemen.

 

Som en av de ledande tillverkarna av elbilar och utvecklare av Approaching Vehicle Sound for Pedestrians (VSP), som är standard på alla Nissans elbilar, har Nissan prioriterat detta forskningsområde.

 

Så här säger David Quinn, Nissans projektledare i e-VADER-projektet: "Säkerheten för de oskyddade trafikanterna är av största vikt för Nissan och därför har vi redan installerat ett varningssystem i våra elbilar i förebyggande syfte.  Som ledande inom elbilsmarknaden var det angeläget för oss att bidra med vårt stora kunnande för att undersöka vilka system som är tänkbara att utveckla i framtiden inom det här området. Vår målsättning har varit att hitta en optimal balans mellan att säkerställa att bilarna uppmärksammas samtidigt som vi vill behålla en lägre ljudnivå i trafiken, vilket är en av de stora fördelarna med elbilar." 

Nissan har varit en pionjär när det gäller att föra ut elbilstekniken på massmarknaden.  2010 lanserades Nissan LEAF - den första helt eldrivna bilen för den globala massmarknaden -  och revolutionerade hela motorbranschen. Än idag är Nissan LEAF den mest sålda elbilen någonsin.

Som ledande partner i eVADER-projektet, som tog tre år att genomföra, utnyttjade Nissan sin kunskap inom elbilar för att integrera olika tekniker, från andra medlemmar i konsortiet samt Nissan, i demobilen. Målsättningen var att säkerställa att de ljud som skapades skulle vara lätta att uppfatta samtidigt som de skulle påverka ljudnivån i trafikmiljön så lite som möjligt

Det artificiella ljudet skulle dels riktas direkt mot oskyddade trafikanter, dels innebära minsta möjliga störande ljud för omgivningen. På ett tidigt stadium avfärdades sirenliknande ljud, eftersom de ansågs störande, högljudande och i vissa fall känslomässigt stötande för andra vägtrafikanter.

Den slutgiltiga versionen består av en kamera som är inbyggd i vindrutan och som är programmerad för att känna igen fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter. När en oskyddad trafikant upptäcks skickar sex högtalare ut ett riktat ljud för att varna trafikanten för att en elbil närmar sig. Ljudet är upp till fem decibel lägre än ljudet av en traditionell bensin- eller dieseldriven bil.

Nissan har byggt in detta system i en Nissan LEAF för att testa i verkligheten och bilen användes för att demonstrera det färdiga ljudvarningssystemet under ett event i Barcelona i december 2014.  Systemet togs mycket väl emot av de synskadade i staden. 

Sammanställningen av forskningsresultaten från detta projekt utgör ett ovärderligt referensmaterial för framtida forskning inom detta område. Troligtvis kommer det att utnyttjas för att utveckla EU-lagstiftning när det gäller ljudvarningssystem för oskyddade trafikanter.

Mer information om eVADER-projektet hittar du på  http://evader-project.eu/

För mer information om Nissans sortiment av elbilar och företagets engagemang när det gäller hållbar och innovativ mobilitet, besök gärna  www.nissan.eu/experience-nissan.html

Medlemmar i eVADER-konsortiet:  

Applus IDIADA 

SzM, TU Darmstadt 

Siemenns Industry Software NV (tidigare LMS International) 

Austrian Institute of Technology AIT (tidigare Österreichisches Forschungs- & Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H.)

TNO

INSA Lyon

Nissan Motoring Manufacturing UK Ltd

Renault

PSA Peugeot Citroёn

CONTINENTAL Automotive France SAS (CAF)

European Blind Union (EBU)