FRAMTIDENS BENSINSTATION: NISSAN OCH FOSTER + PARTNERS LADDAR FÖR FRAMTIDEN / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB / Nyheter

Tillbaka

FRAMTIDENS BENSINSTATION: NISSAN OCH FOSTER + PARTNERS LADDAR FÖR FRAMTIDEN

Nissan, världsledande på elbilsmarknaden, samarbetar med den världsberömda arkitektbyrån Foster + Partners för att skissa på framtidens bensinstation 

• Koncept beskriver hur nollutsläppsteknologi kommer att påverka utvecklingen i framtiden 

• Det slutgiltiga konceptet kommer att presenteras senare i år 

• 2020 kommer det att finnas nästan en miljon eldrivna bilar på vägarna

Nissans kompromisslösa vision om en renare, säkrare och mer användarvänlig bilmiljö tar ytterligare ett stort steg framåt i och med att företaget nu meddelar att man är engagerad i ett unikt projekt för att utveckla och utforma framtiden bensinstationer i samarbete med den välkända internationella arkitektbyrån Foster + Partners.

 

Projektet sammanför två företag, som är berömda för innovativ, djärv design och en önskan om att utmana konventioner, för att tillsammans ta fram en spännande vision över  hur bensinstationerna kommer att anpassas till en värld som är i snabb förändring.

Som odiskutabel ledare och expert inom utveckling och tillverkning av elbilar är Nissan den perfekta samarbetspartnern för att ta fram visionen om framtidens bensinstation. Företaget är medvetet om att infrastrukturen för bränslepåfyllning i framtiden utgör en utmärkt möjlighet att integrera och samverka med lokala samhällsgrupper på ett innovativt sätt - och på sikt kanske skapa ett energiförsörjningsnav för moderna samhällen.

Behovet av ett hållbart och innovativt nätverk för bränslepåfyllning börjar bli allt viktigare eftersom marknaden går mot alternativa energikällor såsom elektricitet. 

Konceptet kommer att introduceras i en värld som handlar om noll utsläpp, anslutna samhällen, självkörande bilar och där allt är tillgängligt på Internet. Det kommer att visa upp alla fördelar med ett smart miljövänligt system för elbilar - inte bara när det gäller mobilitet, utan även möjligheterna när det gäller batterilagring och Vehicle-to-Grid-system.

Nissan kommer att ha ett nära samarbete med Foster + Partners de kommande månaderna för att presentera visionerna för framtidens bensinstation senare i år. 

Så här säger David Nelson, chefsdesigner på Foster + Partners: "Målsättningen med vårt samarbete med Nissan är att lyfta fram omfattningen av den utmaning vi står inför när våra städer ska utvecklas för att möta förändringen.  Ny teknologi, alternativa bränslen och förändrade trender inom samhället kommer att få en enorm påverkan på vårt sätt att ta oss fram.

 Det tycks vara helt klart att elbilar kommer att vara ett viktigt inslag i det urbana landskapet och detta leder fram till en spännande möjlighet att tänka nytt när det gäller utformningen av bensinstationerna för framtida generationer. En ny strategi för utformningen av bensinstationerna kommer att skapa en mer integrerad och kommunal roll för dessa i våra städer. Som ledande på elbilsmarknaden har Nissan haft en avgörande roll när det gäller att bidra med kunskap om hur trafikanter i framtiden kommer att interagera med den uppbyggda miljön." 

Jean-Pierre Diernaz, Director of Electric Vehicles på Nissan ger följande kommentar: "Vår nuvarande modell för infrastrukturen av bränslepåfyllning är föråldrad och står inför en osäker framtid om den inte snabbt anpassas för att serva kundernas förändrade krav och behov. År 2020 kommer det att finnas nästan en miljon elbilar på vägarna, så det är nödvändigt att det finns en infrastruktur på plats för att möta denna tillväxt. Det här initiativet innebär att vi tar de första stegen på vägen för att analysera transportlandskapet i vid mening och förutse framtidens mobilitet för att förbereda våra städer för en mer hållbar framtid." 

Anledningen bakom samarbetet för att ta fram en ny, djärv vision är att elbilarnas popularitet fortsätter att öka. Försäljningen av Nissans elbilar steg med 33% 2014 och fortsätter uppåt beroende på att luftkvaliteten i städerna måste förbättras. Accepterandet av elbilar  har nått en brytpunkt och prognoserna tyder på att den nuvarande tillväxten kommer att tillta i styrka. 

Nissan har varit först med att ta ZE-teknologin till den kommersiella massmarknaden. 2010 lanserades Nissan LEAF - den första helt eldrivna bilen för den globala massmarknaden -  och revolutionerade hela motorbranschen. Det är fortfarande den mest sålda elbilen i historien med nästan 50% andel av segmentet för bilar med noll utsläpp.

För mer information om Nissans produkter och tjänster samt företagets engagemang när det gäller hållbar mobilitet, besök gärna  www.nissan.eu/experience-nissan.html