NISSAN REDOVISAR NETTOINTÄKTER PÅ 457,6 MILJARDER JPY FÖR VÅ2014 / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

NISSAN REDOVISAR NETTOINTÄKTER PÅ 457,6 MILJARDER JPY FÖR VÅ2014

Resultat för 12 mån. fram t.o.m. 31 mars 2015 (TSE report basis - China JV equity basis)* 

VÅ2014 

På årsbasis 

Nettoomsättn.

 

11,38 biljoner JPY (103,6 miljarder USD/82 miljarder EUR)

+ 8,5 %

Rörelseresultat

589,6 miljarder JPY

(5,4 miljarder USD/4,3 miljarder EUR)

+ 18,3 %

Nettointäkter

 

457,6 miljarder JPY

(4,2 miljarder USD/3,3 miljarder EUR)

+ 17,6 %

Baserat på snittkurserna för utländsk valuta på JPY 109,8/USD resp. JPY 138,7/EUR för 12-månadersperioden

YOKOHAMA (13 maj 2015) - Nissan Motor Co., Ltd. presenterade sitt finansiella resultat för 12-månadersperioden fram t.o.m. den 31 mars 2015.

Företaget levererade solida helårssiffror både beträffande omsättning och vinst. Stark efterfrågan, speciellt avseende nya produkter i Nordamerika och Västeuropa, tillsammans med kostnadseffektivitet och fortsatt förbättring av växelkurserna för yen/dollar, kompenserade för utmanande marknadsförhållanden i Japan och på flera av de nya marknaderna.

Rörelseresultatet steg till 589,6 miljarder JPY för verksamhetsåret 2014, motsvarande en vinstmarginal på 5,2% på nettoomsättningen. Den sistnämnda uppgick till 11,38 biljoner JPY för den aktuella perioden. 

Rörelsevinsten under det 4:e kvartalet uppgick till 171,6 miljarder JPY, nettointäkterna nådde 118,8 miljarder JPY och omsättningen ökade med 2,6% till 3,29 biljoner JPY.

På proformabasis, innefattande proportionell konsolidering av resultaten från Nissans joint ventures-verksamhet i Kina, steg nettoomsättningen VÅ2014 till 12,41 biljoner JPY, en ökning med 8,5% på jämförbar årsbasis. Rörelseresultatet (proforma) steg med 18,6% till 718,6 miljarder JPY jämfört med VÅ2013. Detta gav en vinstmarginal i rörelsen på 5,8%.

"Det här är solida resultat på en mycket konkurrensutsatt marknad", sa Carlos Ghosn, styrelseordförande och Chief Executive Officer på Nissan. "Efterfrågan på våra nya produkter har varit uppmuntrande för oss. Under det kommande året kommer vi fortsätta att fokusera på ökad omsättnings- och vinsttillväxt, pådrivet av vår produkt- och teknikoffensiv, kostnads- och försäljningsdisciplin samt av ökade synergieffekter genom Renault-Nissan Alliance. Dessa åtgärder kommer att säkerställa att vi även fortsättningsvis håller rätt kurs för att nå våra medelfristiga strategiska mål."

Framtidsutsikter för VÅ2015

Under verksamhetsåret 2015, förväntar Nissan att sälja X,XX miljoner enheter - en ökning med X,X% och motsvarande en marknadsandel på X,X%. Nya modeller, däribland Nissan Maxima, Lannia och Infiniti Q30, förväntas bidra till försäljningsökningen VÅ2015. 

Baserat på dessa försäljningsutsikter, lämnade Nissan in nedanstående prognos till Tokyo-börsen rörande den 12-månadersperiod som slutar den 31 mars 2016:

Nissan: Prognos för VÅ2015 - TSE report basis - China JV equity basis* 

 

Nettoomsättn.

 

12,10 biljoner JPY

(105,2 miljarder USD/93,1 miljarder EUR)

Rörelseresultat

 

675,0 miljarder JPY

(5,9 miljarder USD/5,2 miljarder EUR)

Ordinärt resultat

 

765,0 miljarder JPY

(6,7 miljarder USD/5,9 miljarder EUR)

Nettointäkter

 

485,0 miljarder JPY

(4,2 miljarder USD/3,7 miljarder EUR)

Beräknat på en växlingskurs på JPY 115/USD resp. JPY 130/EUR

*Sedan starten på verksamhetsåret 2013, har Nissan redovisat siffror som beräknats enl. kapitalandelsmetoden för sitt joint venture med Dongfeng i Kina. Även om redovisningen av nettointäkterna förblir oförändrad med denna beräkningsmetod, innehåller resultaträkningen enligt redovisningsmetoden för intressebolag inte längre Dongfeng-Nissans resultat avseende omsättning och rörelsevinst.