MOBILITY MOTORS SWEDEN AB / Nyheter

Tillbaka

NISSAN LEAF ÄR DEN BÄST SÄLJANDE ELBILEN I EUROPA FÖR FJÄRDE ÅRET I RAD

  • Försäljningen av bilen, som byggs i Europa, ökade under 2014 med 33 % jämfört med 2013
  • Nissan LEAF leder med 26 % på den snabbt ökande elbilsmarknaden
  • Försäljningen har gått upp tack vare en stark kundinsats med 95 % rekommendationsgrad

Den helt elektriska Nissan LEAF har krossat sitt eget försäljningsrekord med en 32-procentig ökning under 2014, och innehar nu mer än en fjärdedel av andelen på den spirande elbilsmarknaden, med 14 658 sålda bilar.

Under 2014 har Nissan LEAF fått sällskap av ett stort antal nya deltagare på elbilsmarknaden och har gått fram som ledare på global, amerikansk och europeisk nivå. Förra året var fjärde året i rad som en elektrisk familjebil hamnade högst i försäljningslistorna över utsläppsfria bilar i Europa. 

Guillaume Cartier, Senior Vice President of Sales And Marketing Nissan Europe, förklarar den ökade försäljningen så här: "Vi kan nu se den påverkan som mun-till-mun-metoden har på vår försäljning, där 95 procent av våra kunder gärna rekommenderar sin bil till en vän och 50 procent säger att de aldrig kommer att gå tillbaka till diesel- eller bensinbilar. Den här starka typen av påverkan i kombination med en ökad medvetandegrad om de stora driftkostnadsbesparingar man får genom att köra en elbil, är anledningarna till att vår försäljning av Nissan LEAF fortsätter att öka."

Cartier fortsätter: "Data från vårt telematiksystem Carwings* visar att Nissan LEAF-ägare kör 40 % fler kilometer än de bensin- eller dieseldrivna bilarna i Europa, med en total körsträcka på över 16 500 km per år. Data visar även att den här bilen är 1:a-bil i många hushåll och att den förändrar konsumenternas uppfattning om elbilar." 

Nissan LEAF lanserades på den europeiska marknaden tidigt 2011 och följdes av en omarbetad version i mitten av 2013 med över 100 förbättringar tack vare feedback från kunderna. Nissan LEAF tillverkas vid anläggningen i brittiska Sunderland och batterierna konstrueras i en ny specialbyggd anläggning på samma område. I juni 2014 lanserades den helt elektriska och lätta transportbilen Nissan e-NV200, som tillverkas vid Nissans anläggning i Barcelona, också den med batterier från Sunderland-anläggningen. 

Rankning januari-december 2014 

Volym 

Segmentsandel - elektrisk personbil 

Total volym - helelektrisk personbil  

56 393  

100 % 

Nissan LEAF 

14 658  

26 % 

2

Renault Zoe

11 227

20 %

3

Tesla Model S

8 734

15 %

4

BMW i3

5 804

10 %

5

Volkswagen e-Up!

5 365

10 %

6

Volkswagen e-Golf

3 328

6 %

*Siffrorna som visas är registrearad branschstandard från officiella nationella källor. Registrerade siffror för Nissan LEAF 2014 var 15 096 bilar.

** Europeiska Nissan LEAF-ägare kör mer än 40 procent längre per år (16 588 km) än det europeiska genomsnittet för de som kör fordon med traditionella förbränningssystem (11 539 km). Genomsnittet är beräknat på marknadsspecifik statistik från 2013 över det årliga genomsnittet, med data från Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Sverige och Norge som grund. En jämn viktning gjordes för varje land för att komma fram till det europeiska genomsnittet. Ingen tysk statistik användes för det europeiska genomsnittet eftersom rådatan inte finns tillgänglig och genomsnittet för alla angivna kilometer är uppskattningar. 

Land

Totalt antal KM uppmätta per vecka (LEAF)

Totalt antal KM uppmätta per år (LEAF)

Spanien

367

19 084

Sverige

339

17 628

Storbritannien

324

16 848

Norge

317

16 484

Italien

305

15 860

Frankrike

303

15 756

Tyskland

279

14 508

Genomsnitt i Europa 

319 

16 588 

Genomsnitt för diesel- och bensindrivna personbilar

Genomsnitt i Storbritannien (km)

12 714

Genomsnitt i Frankrike (km)

12 699

Genomsnitt i Spanien (km)

9 928

Genomsnitt i Italien (km)

9 560

Genomsnitt i Sverige (km)

11 660

Genomsnitt i Norge (km)

12 670

Genomsnitt i Europa (km) 

11 538,50 

Källa, Storbritannien: enligt Department for Transport; tabell NTS0305 Genomsnittlig körsträcka per körsätt. Siffran är beräknad genom att lägga ihop siffrorna "Förare bil/skåpbil" och "Passagerare bil/skåpbil" (https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/nts03-modal-comparisons)

Källa, Frankrike: enligt Institut National de la Statistique et des etudes economiques (http://www.insee.fr/fr/css/images/logo_insee.png)

Källa, Spanien: enligt en studie gjord av konsultföretaget Audatex  (http://www.ioncomunicacion.es/noticia.php?id=%2015818)

Källa, Italien: enligt Segugio.it, rapporterat per månad på webbsidan "Osservatorio mensile di Segugio.it" (http://assicurazioni.segugio.it/news-assicurazioni/00009708-auto-si-usa-di-meno-12-2-sui-km-percorsi.html)

Källa, Sverige: enligt "trafa.se"  (http://www.trafa.se/sv/malportal/Indikatorer/Genomsnittlig-korstracka-per-ar-for-personbilar-agda-av-fysiska-personer/)

Källa, Norge: enligt "Statistics Norway"  (https://www.ssb.no/en/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/aar/2014-05-08?fane=tabell&sort=nummer&tabell=175461)