ÄGARE AV 100 % ELDRIVNA NISSAN LEAF LÄMNAR FÖRARE AV DIESELDRIVNA BILAR I KÖLVATTNET / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

ÄGARE AV 100 % ELDRIVNA NISSAN LEAF LÄMNAR FÖRARE AV DIESELDRIVNA BILAR I KÖLVATTNET

  • Europeiska förare av Nissan LEAF kör 40 procent längre per år än diesel- och bensindrivna bilar kör i genomsnitt i Europa* 
  • Mer än 31 000 Nissan LEAF har sålts i Europa och 150000 har sålts globalt  
  • CarWings telematik visar att förare av Nissan LEAF ligger över den genomsnittliga europeiska körsträckan  

Idag avslöjar Nissan att europeiska ägare av 100 % eldrivna Nissan LEAF kör 40 procent längre om året (16 588 km) än det europeiska genomsnittet för bilar med traditionell förbränningsmotor  i Europa (11.539 km¹).

 

I toppen ligger spanska förare av Nissan LEAF som i genomsnitt kör mer än 367 km i veckan. På andra plats ligger svenska förare (339 km) och på tredje plats engelska förare med 324 km. 

Land

Total körsträcka per vecka (km) för Nissan LEAF

Totala antalet av registrerade km/ LEAF

Spanien

367

19.084

Sverige

339

17.628

Storbritannien

324

16.848

Norge

317

16.484

Italien

305

15.860

Frankrike

303

15.756

Tyskland

279

14.508

Enligt senaste siffror tillryggalägger traditionella bensin- eller dieseldrivna bilar en sträcka på 222 km i veckan i genomsnitt.

Tack vare att Nissan LEAF är utrustad med Carwings telematik, som samlar in kördata, har Nissan kunnat rapportera att europeiska förare av Nissan LEAF kör i genomsnitt 319 km i veckan * med noll utsläpp.

Ytterligare undersökningar från biltillverkaren visar att 89 % av förarna av Nissan LEAF laddar sina bilar hemma över natten till en driftkostnad på ca 15 öre per km†.

Denna information om körbeteendet hos förare av Nissan LEAF presenteras bara fyra år efter att bilen lanserades år 2010, som en av de första serietillverkade, helt eldrivna bilarna.  Idag är LEAF den mest sålda elbilen med över 152 000 sålda bilar över hela världen, varav mer än 32 000 har sålts i Europa. 

Så här kommenterar Jean-Pierre Diernaz, Director of Electric Vehicles Nissan Europe: "Redan från första början framhöll vi att Nissan LEAF är mycket mer än bara en stadsbil eller en andrabil. Nu kan vi visa upp fakta som bevisar detta. Från våra kunder får vi ofta höra att de köpte Nissan LEAF för att använda som en andrabil, men att de snart började använda den mycket mer. Och informationen som vi erhåller från Carwings understryker detta."

"Enligt kunderna är orsaken till detta att de snabbt inser att Nissan LEAF innebär mycket låga kostnader för bränsle och service. Detta tillsammans med den lugna, nästan helt tysta körningen gör det svårt att gå tillbaka till en traditionell bensin- eller dieseldriven bil."

Nyligen utökade Nissan modellprogrammet av helt eldrivna bilar med e-NV200, en kompakt transportbil för stadstrafik med noll utsläpp. För mer information besök gärna: www.nissan.se

*Summan baseras på Nissans Global Data Center (GDC) från 30.09.2014 (UTC). Snittet är endast beräknat på Nissan LEAF som är registrerade hos Carwings, vilket är ca 54 % av antalet sålda bilar. Data som använts är insamlad under perioden 01.04.14 - 30.09.14.

1 Genomsnittet beräknas på 2013 års marknadsspecifik årlig statistik med uppgifter från Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Sverige och Norge. En jämn viktning applicerades på varje land för att hitta ett "europeisk genomsnitt". Tysk statistik användes inte i det europeiska genomsnittet då rådata inte är tillgängliga och alla genomsnittliga kilometer är uppskattningar.

Storbritannien genomsnitt (km)

12.714

Frankrike genomsnitt  (km)

12.699

Spanien genomsnitt  (km)

9.928

Italien genomsnitt  (km)

9.560

Sverige  genomsnitt  (km)

11.660

Norge  genomsnitt  (km)

12.670

 

 

Totalt:

69.231

Europeisk genomsitt  (km)

11.538,50

Källa Storbritannien:
According to Department for Transport; Table NTS0902 Annual mileage of 4-wheeled cars (https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/nts09-vehicle-mileage-and-occupancy)

Källa Frankrike:
Institut National de la Statistique et des etudes economiques (http://www.insee.fr/fr/css/images/logo_insee.png)

Källa Spanien:
Undersökning av konsultföretaget  Audatex (http://www.ioncomunicacion.es/noticia.php?id=%2015818)

Källa Italien:
Segugio.it, "Osservatorio mensile di Segugio.it" (http://assicurazioni.segugio.it/news-assicurazioni/00009708-auto-si-usa-di-meno-12-2-sui-km-percorsi.html)

Källa Sverige:
‘trafa.se' (http://www.trafa.se/sv/malportal/Indikatorer/Genomsnittlig-korstracka-per-ar-for-personbilar-agda-av-fysiska-personer/)

Källa Norge:
‘Statistics Norway' (https://www.ssb.no/en/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/aar/2014-05-08?fane=tabell&sort=nummer&tabell=175461)
 

† Från 15 öre per km (2p per mile) baseras på (i) elkostnad för laddning över natten (British Gas standardtaxa den 1 maj 2014 för kunder som betalar med autogiro, under förutsättning att kunden laddar bilen sju timmar till natttaxa och en timme till dagtaxa), och (ii) en sträcka på upp till ca 200 km (124 miles) per full laddning (förutsatt 95 % effektivitet). Den faktiska förbrukningen och räckvidden kan variera beroende på körstil, vägförhållanden, luftkonditionering och andra faktorer som inte kan påverkas av Nissan.