NISSAN PRESENTERAR RESULTATET FÖR DE FÖRSTA SEX MÅNADERNA AV RÄKENSKAPSÅRET 2013 / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

NISSAN PRESENTERAR RESULTATET FÖR DE FÖRSTA SEX MÅNADERNA AV RÄKENSKAPSÅRET 2013

Nissan Motor Co. Ltd. presenterade resultatet för de första sex månaderna av räkenskapsåret 2013 (som avslutas 31/3 2014) samt intäkter för andra kvartalet 2013.

Nissans proformaresultat för första halvåret 2013 (baserat på växelkursen 130 yen/euro, vilket är den aktuella genomsnittskursen för räkenskapsåret 2013) uppgår till:

  • Nettoomsättning på 40,1 miljarder euro
  • Rörelseresultat 2,04 miljarder euro
  • Ordinarie vinst på 1,78 miljarder euro
  • Nettoresultat på 1,46 miljarder euro
Trots att nettoomsättningen ökade med 14,7 % till 40,1 miljarder euro, och nettoresultatet ökade med 6,5 % till 1,46 miljarder euro har Nissan reviderat sin proformaprognos för helåret med tanke på den tröga marknadssituationen i Europa, högre kostnader än förväntat för produktåterkallanden och fluktuerande efterfrågan på flera viktiga tillväxtmarknader. Företaget tillkännagav också ett antal organisatoriska förändringar för att stärka Nissans resultat och säkerställa att företaget kommer att nå en operativ vinstmarginal på 8 % enligt målet i verksamhetsplanen på medellång sikt Power 88.

"Nissans resultat återspeglar den ökade efterfrågan på våra nya produkter i Japan och Amerika," sägerCarlos Ghosn, President och Chief Executive Officer för Nissan. "Detta motvägdes av svåra marknadsförhållanden i Europa, fluktuerande efterfrågan på flera tillväxtmarknader och högre kostnader i samband med återkallade produkter."

"Trots detta kommer företagets resultat under räkenskapsåret att kunna generera ett positivt fritt kassaflöde och säkerställa god avkastning till aktieägarna", tillägger han.

Företaget offentliggjorde följande reviderade proformaprognos för räkenskapsåret som slutar 31 mars 2014:

  • Nettoomsättningen beräknas uppgå till 86,15 miljarder euro
  • Rörelseresultatet beräknas uppgå till 4,62 miljarder euro
  • Ordinarie vinst beräknas uppgå till 4,19 miljarder euro
  • Nettoresultatet beräknas uppgå till 2,73 miljarder euro