Tillbaka

NISSANS NETTOINKOMST FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012 VAR 342,4 MILJARDER YEN

Nissan Motor Co., Ltd. har tillkännagivit det finansiella resultatet för tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2013. Nissan stod inför en mängd utmaningar under räkenskapsåret 2012, men tack vare ett framgångsrikt fjärde kvartal kunde företag uppnå sina mål för nettoinkomsten över hela året. Nissan uppnådde också ett starkt fritt kassaflöde och stärkte balansräkningen under räkenskapsåret 2012.

Nissan registrerade följande resultat på Tokyo-börsen, baserat på växelkurserna 106,8 yen/euro, vilket är genomsnittskurserna för räkenskapsåret som avslutas 31 mars 2013:

 • Nettointäkter i 90,17 miljarder euro
 • Rörelseresultat i 4,90 miljarder euro
 • Ordinarie vinst i 4,96 miljarder euro
 • Nettoinkomst i 3,21 miljarder euro

Under räkenskapsåret 2012 uppgick den globala försäljningen till rekordhöga 4 914 miljoner enheter, en ökning med 1,4% mot räkenskapsåret 2011. Tio nya modeller lanserade på globala marknader, bland annat nya Altima i USA, Sylphy i Kina och Note i Japan.

Carlos Ghosn, President och Chief Executive Officer för Nissan: "Räkenskapsåret 2012 innehöll både framgång och utmaningar för Nissan. Vi avslutade året med en solid balansräkning, rekordförsäljning globalt, ett ännu starkare varumärke och en tydligare närvaro på kritiska tillväxtmarknader. Lika väsentligt är att vi har vidtagit motåtgärder som ska göra det möjligt för oss att kunna parera den motvind som vi kommer att möta framöver och åter kunna uppvisa betydande tillväxt. När vi går in i tredje året av affärsplanen Nissan Power 88 är jag övertygad om att vi har rätt strategi på plats för att leverera enligt våra affärsmål."

När man tittar på försäljningen på globala marknader kan man notera att försäljningen i USA gick upp 5,4% till 1,14 miljoner enheter. Försäljningen i Kina, där försäljningen av japanska varumärken har påverkats av tvisten om en ön, gick ned 5,3% på årsbasis till 1,18 miljoner fordon. I Europa inklusive Ryssland uppgick försäljningen till 660 000 enheter, en minskning med 7,5%. I Japan sjönk försäljningen med 1,3% till 647 000 enheter. Starka resultat har rapporterats från övriga marknader, bland annat Thailand, Brasilien och Mellanöstern. Försäljningen uppgick totalt till 959 000 enheter, en ökning med 16,3% mot föregående år.

Nissan stärkte sin position som den ledande tillverkaren av elbilar och mobilitetslösningar med nollutsläpp under räkenskapsåret 2012. Mer än 62 000 Nissan LEAF har sålts över hela världen sedan bilen lanserades. Under 2012 startade Nissan produktion i USA och England för att öka möjligheten att sälja ännu mer globalt.

Utsikterna för räkenskapsåret 2013

Prognosen för den totala försäljningen globalt verksamhetsåret 2013 ligger på 5,3 miljoner enheter, en ökning med 7,8%. Nissan planerar att lansera flera nya fordon under räkenskapsåret 2013, bland annat den första nya modellen av märket Datsun.

Baserat på försäljningsprognoserna och en växlingskurs 122 yen/euro ser utsikterna för Nissan för räkenskapsåret som avslutas 31 mars 2014 ut enligt följande:

 • Nettointäkterna beräknas till 91,80 miljarder euro
 • Rörelseresultatet beräknas till 5,74 miljarder euro
 • Ordinarie vinst beräknas till 5,45 miljarder euro
 • Nettoinkomsterna beräknas till 3,44 miljarder euro

Beroende på ändrade rapporteringsnormer kommer Nissan att använda en annan redovisningsmetod för det ekonomiska resultatet för räkenskapsåret 2013 och framåt. Framför allt kommer Nissan att byta till redovisning enligt equity-metoden med början under räkenskapsåret 2013 för joint venture-satsningen Nissan och Dongfeng i Kina. Även om rapporteringen av nettoinkomst kommer att förbli oförändrad under den nya redovisningsmetoden, så kommer inkomstredovisningar i framtiden inte längre att omfatta resultat från Dongfeng-Nissan när det gäller inkomst och rörelseresultat.

Baserat på den nya rapporteringsmetoden registrerade Nissan följande prognos på Tokyo-börsen, baserat på växelkurserna 122 yen/euro, för räkenskapsåret som avslutas 31 mars 2014:

 • Nettointäkterna beräknas till 85,0 miljarder euro
 • Rörelseresultatet beräknas till, 5,0 miljarder euro
 • Ordinarie vinst beräknas till, 5,29 miljarder euro
 • Nettoinkomsterna beräknas till 3,44 miljarder euro