NISSANS NETTORESULTAT 54.1 MILJONER EURO 3:e KVARTALET VERKSAMHETSÅRET 2012 / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

NISSANS NETTORESULTAT 54.1 MILJONER EURO 3:e KVARTALET VERKSAMHETSÅRET 2012

Under det tredje kvartalet (oktober-december 2012), uppgick koncernvinsten efter skatt till 510 miljoner euro, en minskning med 34.6% jämfört med samma period året innan. Nettoomsättningen belöpte sig till 21.01 miljarder euro, en minskning med 5.3 % jämfört med samma period året innan. Nissan redovisar ett rörelseresultat på 590 miljoner euro, vilket är 47.4 % lägre än för samma period FY2011, samt en vinstmarginal för rörelsen på 2.8 %. Det ordinära resultatet uppgick till 850 miljoner euro.

Under perioden oktober-december 2012 sålde Nissan 1.159 miljoner fordon globalt, en minskning med 3.8 % jämfört med samma period året före.

"Nissans resultat det tredje kvartalet uppfyllde inte våra förväntningar. Detta berodde främst på de svåra förhållandena i Europa för hela bilindustrin, i Kina för de japanska biltillverkarna, och i USA för Nissan", säger Carlos Ghosn, President och CEO på Nissan. "Vi har vidtagit åtgärder för att sätta ny fart på försäljningen och tillväxten enligt vår affärsplan Nissan Power 88. Blickar vi framåt, har vi flera viktiga modellanseringar. Vi räknar med att den japanska yenen korrigeras ytterligare. Vi har snabbt vidtagit organisatoriska förändringar som syftar till att stimulera affärsresultatet. Och vi är fortsatt övertygade om att vi kommer att leva upp till vår helårsprognos."

För de 9 månaderna före den 31 december 2012, redovisade Nissan en nettoomsättning för koncernen på 66.23 miljarder euro och ett rörelseresultat på 3.42 miljarder euro, vilket ger en rörelsemarginal på 5.2 %. Den ordinära rörelsevinsten uppgick till 3.57 miljarder euro och nettointäkterna belöpte sig till 2.28 miljarder euro.

För perioden april-december 2012, ökade Nissans försäljning med 6.0 %, jämfört med samma period året före, till 3.635 miljoner enheter.

Nissans helårsprognos för verksamhetsåret (som slutar den 31 mars 2013), förblir oförändrad. Även om omvärldsmiljön fortsatt är utmanande, kommer positiva bidrag i form av en korrigering av yenen och en disciplinerad kostnadshantering inom företaget göra ett förnyat fokus på ett starkt rörelseresultat möjlig. Nissans helårsprognos för verksamhetsåret ligger för rörelseresultatet på 5,65 miljarder euro och för nettointäkterna på 3,14 miljarder euro.