NISSAN NORDICS ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK NU RUSTAT OCH KLART FÖR FÖRSÄLJNING OCH SERVICE AV ELBILAR / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

NISSAN NORDICS ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK NU RUSTAT OCH KLART FÖR FÖRSÄLJNING OCH SERVICE AV ELBILAR

Utvecklingsprojektet, som innefattade ett omfattande tekniskt och produktrelaterat utbildningsprogram, påbörjades för ett år sedan på Nissans samtliga 200 försäljningsställen. Dessutom har alla återförsäljare också investerat i specialverktyg och laddare. Detta omfattande försäljnings- och servicenätverk stödjer nu de allt vanligare elbilarna.

"Hela Nissans återförsäljarnätverk i de nordiska länderna samt Estland och Lettland står nu redo att ge service till alla Nissan LEAF-ägare. Detta är mycket viktigt för alla LEAF-ägare som förväntar sig samma goda servicenivå oberoende av var återförsäljaren finns", förklararTaina Erkkilä,Communications Director på Nissan Nordic Europe.

Återförsäljarna har genomgått såväl teknisk utbildning samt säljutbildning och införskaffat specialverktyg för LEAF, en bil för provkörning och en laddningspunkt.

"I framtiden förväntar vi oss också att så många återförsäljare som möjligt investerar i en snabbladdare som LEAF-ägare och andra elbilsägare kan använda sig av för att ladda sina bilar. En snabbladdare kan ladda batteriet upp till 80 % av full kapacitet på mindre än en halvtimme. I Norge har 22 Nissan-återförsäljare redan skaffat snabbladdare som elbilsägarna får använda mot en avgift, och dessa laddare används flitigt. Ett välutbyggt nät av snabbladdare är naturligtvis till stor nytta för de som kör runt i landet", avslutar Erkkilä.

Nissan gör det billigare att köra utsläppsfritt

Den 24 januari sänkte Nissan priset på LEAF med 3.000 euro på den europeiska maknaden. Prissänkningen ingår som en bland flera globala insatser att göra LEAF ännu mer överkomlig på bilens pionjärmarknader; Japan, Europa och USA. Detta ska läggas till de incitament som regeringar och lokala myndigheter erbjuder.

Strategiskt utplacerade snabbladdare har börjat forma ett antal "elektriska motorvägar" genom Europa, vilket skingrar eventuell oro för elbilens potentiella räckvidd och samtidigt gör den mer praktisk i vardagen. Till dags dato har ca. 600 LEAF-kompatibla CHAdeMO-snabbladdare satts upp runt om i Europa.