Tillbaka

NISSANS NETTORESULTAT 45 MILJARDER YEN 3:e KVARTALET VERKSAMHETSÅRET 2009

Nissan Motor Co. Ltd. presenterade i dag resultatet för det 3:e kvartalet för verksamhetsåret 2009 (som slutar den 31/3 2010) samt även siffrorna för de första nio månaderna. Under det tredje kvartalet uppgick koncernvinsten efter skatt till totalt 45 miljarder yen (480 miljoner USD, 340 miljoner EUR). Resultatet är bättre än förväntat och de främsta orsakerna till detta är de stimulansåtgärder för skrotning av äldre bilar som införts på de större marknaderna, en ökad försäljningsvolym i Kina samt de åtgärder som satts in för att motverka effekterna av den globala finanskrisen.

Nettoomsättningen uppgick till 1.9962 biljoner yen (21.33 miljarder USD, 15.01 miljarder EUR), 9.9 % högre jämfört med för ett år sedan. Rörelsevinsten var 134.1 miljarder yen (1.43 miljarder USD, 1.01 miljarder EUR), och rörelsens vinstmarginal uppgick till 6.7%. Ordinarie rörelsevinst blev 112.7 miljarder yen (1.20 miljarder USD, 850 miljoner EUR).

”Vårt resultat det tredje kvartalet verksamhetsåret 2009 är uppmuntrande och visar att våra motåtgärder fungerar”, säger Carlos Ghosn, President och CEO på Nissan. ”Trots dessa positiva kvartalssiffror menar vi att läget i den globala ekonomin fortfarande är labilt och osäkert, så vi kommer att se fortsatt försiktigt på framtiden till dess vi ser tydliga bevis på en ihållande ekonomisk återhämtning på världsmarknaden.”

Under perioden oktober-december 2009 sålde Nissan 882.000 fordon globalt, en ökning med 20.6 % jämfört med samma period 2008.

Under perioden april-december 2009 uppgick nettointäkterna efter skatt till totalt 54 miljarder yen (580 miljoner USD, 410 miljoner EUR), en ökning med 25% jämfört med fjolåret. Nettoomsättningen föll 19.5 % till 5.3796 biljoner yen (57.47 iljarder USD, 40.45 miljarder EUR). Rörelsevinsten uppgick till totalt 228.9 miljarder yen (2.45 miljarder USD, 1.72 miljarder EUR), en ökning med 147.6 %. Vinstmarginalen landade på 4.3 %. Ordinarie rörelsevinst blev 145.9 miljarder yen (1.56 miljarder USD, 1.1 miljarder EUR), upp med 62 %.

Nissan sålde globalt 2.505.000 fordon under verksamhetsårets första nio månader, en minskning med 4.8 % jämfört med samma period i fjol.

Företaget har uppjusterat sin helårsprognos för verksamhetsåret 2009. Baserat på en växlingskurs på 92 yen/dollar och 132 yen/euro – de reviderade snittkurserna för hela verksamhetsåret – inlämnade Nissan följande reviderade prognos för det verksamhetsår som slutar den 31/3 2010 till Tokyo-börsen.

•Nettoomsättning: 7.4 biljoner yen (80.43 miljarder USD, 50.06 miljarder EUR) 
•Rörelsevinst: 290 miljarder yen (3.15 miljarder USD, 2.2 miljarder EUR). 
•Nettointäkter: 35 miljarder yen (380 miljoner USD, 270 miljoner EUR) 
•FoU-kostnader: 395 miljarder yen (4.29 miljarder USD, 2.99 miljarder EUR), samt 
•Investeringskostnader: 300 miljarder yen (3.26 miljarder USD, 2.27 miljarder EUR).

Fotnot 1: Nissan hade den 4 november 2009 lämnat in följande prognos, baserad på en växlingskurs på 90 yen/dollar och 131,6 yen/euro, för det verksamhetsår som slutar den 31 mars 2010 till Tokyo-börsen:

•Nettoomsättning: 7 biljoner yen (77.78 miljarder USD, 53.19 miljarder EUR). 
•Rörelseresultat: 120 miljarder yen (1.33 miljarder USD, 910 miljoner EUR)
•Nettoförlust: 40 miljarder yen (440 miljoner USD, 300 miljoner EUR). 
•FoU-kostnader: 395 miljarder yen (4.39 miljarder USD, 3 miljarder EUR), samt 
•Investeringskostnader: 325 miljarder yen (3.61 miljarder USD, 2.47 miljarder EUR).

Fotnot 2: Beloppen i US-dollar och euro anges för att göra det enklare för läsaren och baseras på valutakurserna 93.6 yen/dollar och 133 yen/euro, dvs. på snittkurserna under de första 9 månaderna av det verksamhetsår som slutar den 31 mars 2010.

För mer information kontakta:

Taro Nakayama, vd Nissan Nordic Europe, +358 (0)10 770 53 00, tnakayama@nissan-europe.com Taina Erkkilä, kommunikationsdirektör Nissan Nordic Europe, +358 (0)10 770 5311, terkkila@nissan-europe.com


Nissan i Europa

Nissan har cirka 12 400 anställda i Europa fördelade på designkontor, forsknings- och utvecklingsavdelningar, inom tillverkning, logistik, försäljning och marknadsföring. Under räkenskapsåret 2008 sålde företaget 530 000 fordon på de 40 marknaderna i Väst- och Östeuropa inklusive Ryssland. Samma år tillverkade Nissan 450 000 fordon vid sina fabriker i Spanien och Storbritannien. För mer information:www.nissaneurope-newsbureau.com


Nissan Nordic Europe Oy

Nissan Nordic Europe Oy är Nissan import- och marknadsföringsföretag i Finland Sverige, Norge, Danmark och de Baltiska länderna. Företaget sysselsätter 180 anställda. Huvudkontoret ligger i Finland.