Tillbaka

NISSANS NETTOINTÄKTER 311,6 MILJARDER YEN VERKSAMHETSÅRET 2009

YOKOHAMA (2010-05-12) – Nissan Motor Co., Ltd., presenterade i dag sitt resultat för verksamhetsåret 2009 (som slutade den 31/3 2010) och inlämnade följande resultat till Tokyobörsen:
Nettoomsättning 7,5173 biljoner yen (US $80,92 miljarder USD, 57,3 miljarder EUR), en minskning med 10,9 % jämfört med fjolåret, där en starkare yen kompenserar för ökningen av försäljningsvolymen;
Rörelseresultat: 311,6 miljarder yen (3,35 miljarder USD, 2,38 miljarder EUR)
Den ordinära rörelsevinsten uppgick till 207,7 miljarder yen (2,24 miljarder USD, 1,58 miljarder EUR), samt
Nettointäkter: 42,4 miljarder yen (460 miljoner USD, 320 miljoner EUR), jämfört med minus 233,7 miljarder yen verksamhetsåret 2008.

Helårsresultaten var bättre än den prognos som presenterades när siffrorna för det tredje kvartalet ingavs den 9 februari 2010. Betydande faktorer bakom Nissans resultat jämfört med fjolåret var ökande försäljningsvolymer på utvecklingsmarknader, främst i Kina, samt de framgångsrika åtgärder som satts in för att motverka effekterna av den globala finanskrisen.

”Verksamhetsåret 2009 var ett extremt utmanande år. På Nissan höll vi vårt fokus på återhämtning, med hjälp av företagets återhämtningsplan”, säger Carlos Ghosn, President och CEO på Nissan. ”Även om vi fortfarande arbetar i krisläge, är Nissan på god väg mot total återhämtning – utan att behöva kompromissa med våra strategiska prioriteringar.”

Nissan sålde totalt 3,151,000 fordon globalt under verksamhetsåret 2009, en ökning med 3 % jämfört med fjolåret. I Nordamerika låg försäljningen på 1,067,000

enheter, ned 5,8 %. I USA låg den på 824,000 enheter, en minskning med 3,8 %. I Japan låg försäljningen på 630,000 enheter, en ökning med 2,9 %. I Europa uppgick försäljningen till 517,000 enheter, en minskning med 2,4 %. Försäljningen i Kina uppgick till 756,000 enheter, en ökning med 38,7 %. På övriga marknader låg försäljningen på totalt 545,000 enheter, en minskning med 7,8 %.

Till de nya modeller Nissan lanserade under verksamhetsåret 2009 hör Infiniti G37 Convertible, Nissan 370Z Roadster, NV200 Vanette, Fuga, Roox, PIXO, Patrol och March.

Utsikter för verksamhetsåret 2010
”Även om vi fortsatt arbetar i en miljö som både är labil och osäker, kommer verksamhetsåret 2010 att bli ett viktigt år under vilket vi kommer att lansera en ekonomiskt överkomlig helt eldriven och utsläppsfri bil globalt, utöka vår närvaro på utvecklingsmarknader och ytterligare stärka synergieffekterna inom Renault-Nissan-alliansen,” fortsatte Ghosn.

Prognosen för den totala försäljningen globalt verksamhetsåret 2010 ligger på 3,8 miljoner enheter, en ökning med 8,1 %. Nissan kommer att lansera 10 helt nya produkter globalt: utsläppsfria Nissan LEAF i USA, Japan och Europa; Infiniti QX i USA, länderna inom Gulf Cooperation Council runt Persiska viken samt i Ryssland; nyttofordonsserien NV samt en crossover-cabriolet i USA; Quest minivan i både USA och Kanada; Juke, Elgrand, en ny minivan och en ny småbil i Japan; samt den andra bilen i Nissans globala kompaktbilsutbud: en ekonomiskt överkomlig sedan.

Nissan kommer fortsatt att arbeta fullt ut enligt sin återhämtningsplan. Denna vilar på tre grundstolpar: ökad omsättning, strikt kostnadshantering och skapande av ett fritt kassaflöde. Företaget siktar på att kunna slutföra återhämtningsarbetet under verksamhetsåret 2010.

Med utgångspunkt från företagets prognos och med en antagen valutakurs på 90 yen/dollar resp. 120 yen/EUR, lämnade Nissan in följande prognos till Tokyobörsen för det verksamhetsår som slutar den 31/3 2011:
Nettoomsättning: 8,2 biljoner yen (91,11 miljarder USD, 68,33 miljarder EUR)
Rörelsevinst: 350 miljarder yen (3,89 miljarder USD, 2,92 miljarder EUR).
Ordinarie rörelsevinst: 315 miljarder yen (3,5 miljarder USD, 2,63 miljarder EUR).
Nettointäkter: 150 miljarder yen (1,67 miljarder USD, 1,25 miljarder EUR).
Investeringskostnader: 360 miljarder yen (4 miljarder USD, 3 miljarder EUR).
Kostnader för FoU: 430 miljarder yen (4,78 miljarder USD, 3,58 miljarder EUR).

Baserat på nuvarande verksamhet och en sammanvägning av risker och möjligheter för verksamhetsåret, planerar Nissan att återinföra utdelning för verksamhetsåret 2010 med 10 yen för hela året -- 5 yen för interimsutdelningen och 5 yen för årsutdelningen.

Fotnot 1: Nissan lämnade den 9 februari 2010 in följande prognos, baserad på en växlingskurs på 92 yen/dollar och 132 yen/EUR, för det verksamhetsår som slutar den 31/3 2010 till Tokyo-börsen:
Nettoomsättning: 7,4 biljoner yen (80,43 miljarder USD, 56,06 miljarder EUR).
Rörelseresultat: 290 miljarder yen (3,15 miljarder USD, 2,2 miljarder EUR).
Ordinarie rörelsevinst: 180 miljarder yen (1,96 miljarder USD, 1,36 miljarder EUR).
Nettointäkter: 35 miljarder yen (380 miljoner USD, 270 miljoner EUR).

Fotnot 2: Beloppen i US-dollar och euro anges för att göra det enklare för läsaren och baseras på valutakurserna 92,9 yen/USD och 131,2 yen/EUR, dvs. på snittkurserna under det verksamhetsår som slutade den 31/3 2010.

För mer information kontakta:
Jenny Spets Wojarski, kommunikationschef Nissan Nordic Sverige
08-506 612 30, 0733-99 99 25, jspetswojarski@nissan-europe.com
Taina Erkkilä, kommunikationsdirektör Nissan Nordic Europe
+358-503 000 409, terkkila@nissan-europe.com