Tillbaka

ELBILAR BLIR VERKLIGHET FÖR IRLAND

• Den irländska regeringen inför elbilsbonus på 5 000 €
• ESB sätter upp 3 500 laddnings- och 30 snabbladdningsstationer
• Renault-Nissan -alliansenförser Irland med elbilar
Den irländska regeringen, ESB (Irlands näst största elbolag) och Renault-Nissan -alliansenpresenterade den 12 april i Dublin ett omfattande samarbetsprojekt som syftar till att göra Irland till den ledande nationen i Europa när det gäller elbilar.

Det slutgiltiga avtal som undertecknades i dag innefattar utvecklandet av en rikstäckande infrastruktur av laddningsstationer (ESB), leverans av elbilar fr.o.m. 2011 (Renault-Nissan-alliansen) samt politiska åtgärder och olika incitament från den irländska regeringens sida som stöd för en utbredd användning av elbilar.

De som inhandlar en elbil kan dra fördel av den elbilsbonus på 5 000 € som den irländska regeringen i dag tillkännagav kommer att införas. Irländska köpare av en elbil kommer dessutom att slippa fordonsskatten.

Eamon Ryan, kommunikations- energi- och naturresursminister, beskrev dagens tillkännagivande som en realisering på fältet av regeringens politik:

-Redan av regeringsprogrammet framgår vår avsikt att förändra Irlands energi- och transportsektorer. Vi har gjort stora framsteg när det gäller förnybar energi och energiutbyte, och nu påbörjar vi elektrifieringen av vår bilpark. -Målet för den irländska regeringen är att 10 % av Irlands fordon ska vara eldrivna år 2020. Dagens avtal med Nissan-Renault innebär att 2 000 elbilar kommer ut på våra vägar redan nästa år. Detta gör att förutsättningarna för att nå och kanske t.o.m. överträffa de uppsatta målen är mycket goda.

-De som köper en elbil kommer att få ett bidrag från staten på i storleksordningen 5 000 € och slipper samtidigt att betala fordonsskatten. ESB kommer att tillhandahålla den infrastruktur som behövs hemma hos dem som köper en elbil.

-Irlands bilister kan se fram emot det kontanta bidrag, de bilar och de laddstationer som kommer att göra elbilen till det smarta alternativet för bilägarna, fortsätter Eamon Ryan

Enligt avtalet kommer ESB före december 2011 att ha satt upp 3500 laddningsstationer runt om i landet. Arbetet har redan påbörjats i Dublin och laddningsstationer kommer också att installeras i Cork, Galway, Waterford och Limerick. ESB planerar även att sätta upp 30 snabbladdningsstationer över hela Irland före 2012. Nio av dessa beräknas stå färdiga redan i slutet av 2010.

ESB:s verkställande direktör, Padraig McManus, beskrev dagens tillkännagivande som ”ytterligare en milstolpe på vägen mot utvecklandet av ett utsläppsfritt transportsystem”.

-ESB bygger för närvarande upp en landstäckande infrastruktur som stöd för ett utbrett användande av elbilar. Irland kommer att vara ett av de första länderna i världen med ett rikstäckande nätverk för laddning av elbilar vilket kommer att öppna möjligheter för företagande och nya jobb. Slutmålet – en bilpark som inte är beroende av fossila bränslen – innebär dessutom uppenbara fördelar för vår miljö, fortsatte han.


Nissan kommer att leverera den eldrivna, 5-sitsiga halvkombin Nissan LEAF till Irland under första delen av 2011 och Renault lanserar sin transportbil Kangoo Z.E. senare i år. I slutet av 2011 kommer Renault även att leverera 100 exemplar av en förproduktionsserie av ”Fluence Z.E.” till ett pilotprojekt i Irland. Fluence Z.E. är en eldriven sedanmodell för både privat och yrkesmässigt bruk och kommer att börja säljas i Irland 2012.

Alla de tre bilmodellerna kommer att utrustas med den senaste generationen litiumjonbatterier, tillverkade av Automotive Energy Supply Corporation (AESC), ett joint venture mellan Nissan, NEC and NEC Tonkin.

-Renault-Nissan Alliance åtaganden för en global lansering av elbilar kräver nära samarbete med många olika partners runt om i världen. Tack vare Irlands beslutsamma hållning att bli det ledande landet inom eldrivna transporter, realiseras nu de nödvändiga förutsättningarna – däribland infrastrukturen och olika incitament – vilket gör det möjligt att på ett framgångsrikt sätt växla över till elbilar inom en snar framtid, sa Philippe Klein, vVD för planering och kontroll på Renault SAS.: ”

-Renault och Nissan ser fram emot att få förse de irländska kunderna med ekonomiskt överkomliga elbilar som är byggda med den höga standard, både när det gäller prestanda, rymlighet, komfort och kvalitet, som kunderna förväntar sig av dessa båda märken, sa Pierre Loing, vVD för produktstrategi och planering på Nissan International SA och chef för företagets affärsenhet för utsläppsfri mobilitet i Europa

ESB bygger upp en infrastruktur som kommer att stå öppen för alla biltillverkare och energibolag. ESB kommer att utföra olika tester och pilotprojekt och samla in nödvändiga data för att kunna analysera kör- och användarmönstren liksom elbilen som en ny livsstil.

Dagens avtal följer på en avsiktsförklaring, som undertecknades av de tre parterna i april förra året, för att studera främjandet av elbilar i Irland.

-Nissan Ireland är mycket glada att få vara en del av detta historiska ögonblick för bilindustrin både i Irland och i Europa. Vi ser fram emot att med våra elbilar få leverera en ny och utsläppsfri körupplevelse till de irländska konsumenterna. Först ut är Nissan LEAF som kommer tidigt nästa år, sa Gerard O’Toole, styrelseordförande för Nissan Ireland.

-Tack vare sin relativt lilla yta lämpar sig Irland perfekt för en lansering av elbilar och även som ett pilotprojekt för resten av Europa.Eftersom Irlands befolkning i huvudsak är koncentrerad till storstadsområdena Dublin, Cork, Limerick, Galway och Waterford och bilarna på Irland i genomsnitt kör 75 km/dag, är elbilen som skapt för att klara de krav som både ett privat och yrkesmässigt användande ställer till vardags, sa Eric Basset, VD för Renault Ireland

Renault och Nissan hör till de ledande företagen inom utveckling av helt eldrivna fordon och har tillsammans en produktionskapacitet globalt på 500.000 enheter per år. Till dags dato har Renault-Nissan -allianseningått fler än 50 samarbetsprojekt världen över – både med länder, organisationer och andra viktiga intressenter –för att förbereda marknaden och infrastrukturen för ett framgångsrikt införande av elbilar världen över.

Vid frågor kontakta:
Jenny Spets Wojarski, kommunikationschef Nissan Nordic Sverige
08-506 612 30, 0733-99 99 25, http://us.mc517.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jspetswojarski@nissan-europe.com
Karin Karlsson, PR- och informationschef Renault Nordic
0761 - 199 277, http://us.mc517.mail.yahoo.com/mc/compose?to=karin.karlsson@renault.com