Tillbaka

NISSANS NETTORESULTAT 1,83 MILJARDER EURO OCH RÖRELSERESULTAT 2,94 MILJARDER EURO FÖRSTA HALVÅRET BUDGETÅRET 2010

Nissan Motor Co. Ltd. tillkännagav igår i Yokohama, Japan, resultatet för de första sex månaderna av verksamhetsåret 2010 (som slutar den 31/3 2011) samt även siffrorna för kvartal 2. Under verksamhetsårets första sex månader, alltså t.o.m. september, uppgick nettointäkterna efter skatt till 1,83 miljarder euro.

Nyckeltal för verksamhetsårets första 6 månader, perioden april-september 2010:
• Nettoomsättning 37,95 miljarder euro, en ökning med 27,7 % jämfört med fjolåret
• Rörelseresultat 2,94 miljarder euro, rörelsens vinstmarginal uppgick till 7,8 %
• Den ordinära rörelsevinsten uppgick till 2,77 miljarder euro
• Nissan sålde under perioden 2 009 000 fordon globalt, en ökning med 23,8 % jämfört med samma
period under fjolåret.

- Våra resultat för första halvåret visar att Nissans återhämtningsåtgärder fungerar effektivt. Vår balansräkning är stark och vår rörelsekraft går i rätt riktning. Under andra halvåret kommer en våg av innovativa produktlanseringar att ge fortsatt bränsle till Nissans lönsamma tillväxt, sa Nissans President och CEO Carlos Ghosn.

Nyckeltal för verksamhetsårets andra kvartal, perioden juli-september 2010:
• Nettointäkter 920 miljoner euro
• Nettoomsättning 20,5 miljarder euro, en ökning med 21,4 % jämfört med fjolåret
• Rörelseresultat 1,51 miljarder euro, rörelsens vinstmarginal uppgick till 7,4 % • Den ordinära rörelsevinsten uppgick till 1,45 miljarder euro
• Nissan sålde under verksamhetsårets andra kvartal 1 055 000 fordon, en ökning med 17,1 %

jämfört med samma period under fjolåret.
Under verksamhetsåret 2010 kommer Nissan att lansera totalt 10 helt nya produkter på världsmarknaden. Under andra halvåret introduceras sju produkter, inklusive den ekonomiskt överkomliga, helt elektriska Nissan LEAF utan utsläpp från fordonet, som lanseras i Japan och USA från december 2010.
Baserat på en växlingskurs på 80 yen/dollar och 110 yen/euro för andra halvåret verksamhetsåret 2010 kommer de reviderade genomsnittskurserna för verksamhetsåret i sin helhet att bli 84,4 yen/dollar och 111,9 yen/euro. Nissan har justerat upp sin helårsprognos för verksamhetsåret 2010 och inlämnade följande prognos för det verksamhetsår som slutar den 31/3 2011 till Tokyo-börsen.

• Nettoomsättning: 78,37 miljarder euro
• Rörelsevinst: 4,33 miljarder euro
• Ordinär rörelsevinst: 4,02 miljarder euro
• Nettoresultat: 2,41 miljarder euro

Fotnot 1: Nissan lämnade den 12 maj 2010 in följande prognos, baserad på en växlingskurs på 90 yen/dollar och 120 yen/euro, för det verksamhetsår som slutar den 31/3 2011 till Tokyo-börsen:
• Nettoomsättning: 68,33 miljarder euro
• Rörelsevinst: 2,92 miljarder euro
• Ordinär rörelsevinst 2,63 miljarder euro
• Nettoresultat: 1,25 miljarder euro
• F&U-kostnader: 3,58 miljarder euro
• Investeringskostnader: 3 miljarder euro

Fotnot 2: För att underlätta för läsaren är beloppen i euro för första halvårets finansiella resultat översatta till växlingskursen 113,8 yen/euro – genomsnittskursen för första halvåret av verksamhetsåret 2010 som slutar 31 mars 2011. För andra kvartalets resultat är beloppen baserade på 110,7 yen/euro – genomsnittskursen för månaderna juli- september 2010.

Vid frågor kontakta: Taina Erkkilä , Kommunikationsdirektör Nissan Nordic Europe Oy +358(0)10 770 5311, terkkila@nissan-europe.com Jenny Spets Wojarski, kommunikationschef Nissan Nordic Sverige 08- 50661230, 0733-99 99 25, jspetswojarski@nissan-europe.com

NISSAN & NISSAN NORDIC EUROPE
Nissan är en av världens största och mest lönsamma biltillverkare. Förra verksamhetsåret uppgick Nissans försäljning till ca 3.675.000 fordon globalt. Företaget har ca 220.000 anställda världen över.

Nissan Nordic Europe är ett import- och marknadsföringsföretag med verksamhet i Finland, Sverige, Norge, och Danmark liksom i Estland, Lettland och Litauen. Företaget har sitt säte i Esbo, Finland, och har ca 160 medarbetare.