Nissan rapporterar en vinst på 120,7 miljarder JPY för det första kvartalet FY12 / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

Nissan rapporterar en vinst på 120,7 miljarder JPY för det första kvartalet FY12

Jämfört med första kvartalet 2011 minskade rörelseresultatet med 20 % på grund av valutaeffekterna av en onormalt stark yen samt högre engångskostnader, framförallt i Nordamerika, kopplat till produktförnyelsecykeln.

Nissan sålde totalt 1210 000 fordon globalt under det första kvartalet för innevarande räkenskapsår, vilket är en uppgång med 14,6 % jämfört med samma period 2011. Den globala marknadsandelen ökade med 0,4 procentenheter till 5,9 %.

"Nissan har levererat ett imponerande resultat under det första kvartalet trots utmanande makroekonomiska förhållanden", säger Nissans vd och koncernchef, Carlos Ghosn. "Det råder fortsatt stor efterfrågan på våra innovativa modeller, med flera spännande fordon på väg att lanseras. Mot denna bakgrund fortsätter vi att leva upp till prognoserna för helåret."

Nettointäkten ökade med 2,6 % till 2136,4 miljarder JPY (20,78 miljarder EUR), medan den ordinära vinsten landade på 111,5 miljarder JPY (1,08 miljarder EUR) och nettoresultatet uppgick till 72,3 miljarder JPY (700 miljoner EUR).

Under perioden april-juni fortsatte Nissan att verkställa sin affärsplan Power 88, som är framtagen för att stärka produktportföljen och koncernens varumärkes- och säljnärvaro världen över. Som en del av detta lanserades två nya modeller under kvartalet, Nissan Altima i USA och Nissan NV350 Caravan i Japan.

Nya produktlanseringarna väntas ta fart under de kommande kvartalen och gjuta nytt liv i flera av modellinjerna hos koncernens varumärken Nissan, Infiniti och Venucia. Utöver detta förbättrade Nissan sin varumärkesnärvaro med lanseringen av den globala multimediakampanjen "WHAT IF_", som fokuserar på reseknutpunkter och digitala försäljningsställen. Fler produktlanseringar och varumärkesinitiativ förväntas öka försäljningen under resten av räkenskapsåret.

Not. Beloppen i euro anges för att göra det enklare för läsaren och baseras på valutakursen 102,8 JPY/EUR, dvs, den genomsnittliga växelkursen under innevarande räkenskapssår.