UTVIDGNING AV ÅF-NÄTVERKET FÖR ELBILAR / Nyheter / MOBILITY MOTORS SWEDEN AB

Tillbaka

UTVIDGNING AV ÅF-NÄTVERKET FÖR ELBILAR

För närvarande säljs Nissan LEAF av ca 20 återförsäljare runt om i Norden, ett antal som kommer att öka:

”Eftersom Nissan ökar produktionstakten för LEAF, behöver vi expandera vårt nätverket av återförsäljare för elbilar. För att bli LEAF-återförsäljare krävs ytterligare utbildning, både inom teknik och försäljning, liksom en del investeringar i t.ex. verktyg och laddare”, berättar Taina Erkkilä, Communications Director på Nissan Nordic Europe.

Över 1000 LEAF sålda i Norge

LEAF har fått ett varmt välkomnande i de nordiska länderna.

”I april månad levererades det 1000:e exemplaret av LEAF till en lycklig ägare i Norge – detta endast 6 månader efter det att bilen började säljas där. ”Vi har nu börjat sälja LEAF också i Finland och Estland, och vi ser fram emot att nå positiva resultat även i andra nordiska länder”, fortsätter Erkkilä.

I takt med det stigande orderantalet, fortsätter också utbyggnaden av laddningsnätverket. I Norge finns redan flera tusen allmänna laddningspunkter runt om i landet. Danmark ligger speciellt långt framme när det gäller snabbladdningsstationer: alla större städer och huvudvägar i landet har förbundits i det snabbladdarnätverk som Nissans lokala EMO-partner CLEVER satt upp. Även Estland investerar stort i infrastrukturen – ett nätverk av snabbladdningsstationer är under uppbyggnad och kommer i slutet av oktober i år att vara landstäckande.