MOBILITY MOTORS SWEDEN AB / Hållbarhet

Hållbarhet

Vindkraftverk i miniatyr

Mobility Motors Sweden AB är sedan juli 2011 ISO 14001:2015 certifierad och sedan juni 2018 även enligt ISO 9001:2015

Vi har en hög medvetenhet och ambition att vilja påverka vårt klimat. Högt fokus läggs på att minska CO2 utsläppen i vår verksamhet.
Vi är lyhörda för förändringar från vår personal, våra kunder och vi samarbetar även med externa kontakter för ständiga förbättringar.


 

FÖRORD FRÅN VÅR VD.

Kompetens, Omtanke, Miljö och Mångfald - Det är de fyra ledord jag vill ska genomsyra hela vår verksamhet.

Allt vi gör ska präglas av dessa värderingar och vi ska alltid ha högsta tänkbara service i fokus.

Vi arbetar i en bransch som är i ständig utveckling. Vårt mål är alltid leda denna utveckling och ta ansvar inför både våra intressenter och vår miljö.

Bilbranschen är en starkt bidragande orsak till påverkan av vårt klimat, men vi på Mobility Motors vill inte vara en del av problemet utan en del av lösningen.

Vi tänker göra vad vi kan för att minska vår egen påverkan på klimatet, men även lägga vikt vid att visa våra kunder klimatsmarta val och att också hjälpa till att engagera dem inför ett fortsatt eget klimatarbete.

Som ledande inom hållbarhet i bilbranschen har vi som ambition att faktiskt göra skillnad och ta vårt eget samhällsansvar genom initiativ som klimatkompensation av våra egna utsläpp, Helping you shift (klimatkompensation också av kundsålda bilar) och ISO-certifiering.

Vi ser vår goda arbetsmiljö som ett av våra stora konkurrensmedel – nöjda kunder börjar med engagerade medarbetare som trivs på jobbet.

Då kompetens, omtanke och mångfald är tre av fyra hörnstenar i vår företagskultur så är vår strävan att ständigt fortsätta förbättra vår arbetsmiljö.

Vi arbetar också mycket med aktivt medarbetarskap för att inte behöva ta in lika mycket personal utifrån, utan istället få lyfta vår egen personal och bredda dennes ansvarsområden.

Diskriminering, kränkande särbehandling eller mobbning är företeelser som absolut inte har någon som helst plats på vår arbetsplats, och kommer heller aldrig att ha.


Dimitrios Lenis, VD

 

Våra betydande miljöaspekter

Vi arbetar för att reducera vår klimatpåverkan, det gör vi genom att ha fokus på våra betydande miljöaspekter som är Försäljning av bilar, inköp av varor, lackering av bilar, resor till och från arbetet.

 

Klimatneutralt företag

Mobility Motors Sweden AB blev i oktober 2012 ett klimatneutralt företag. Bilbranschen är en starkt bidragande orsak till påverkan på vårt klimat. Vi vill inte vara en del av problemet utan en del av lösningen.

Vi på Mobility Motors har åtagit oss själva att göra det vi kan. Därför klimatkompenserar vi för de direkta utsläppen av klimatpåverkande gaser (koldioxid) som vår verksamhet ger upphov till. Detta gör oss till ett klimatneutralt företag.

Vi tänker göra vad vi kan för att minska vår påverkan på klimatet. Vi vill visa våra kunder vår vilja att ta ansvar för att förbättra miljön och medverka till en varaktig, hållbar, utveckling.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

Helping you Shift

Vårt program – Helping you Shift – handlar om att skapa förutsättningar och incitament för dig som kund att själv bli en del av lösningen. Därför klimatkompenserar vi för CO2-utsläppen från din nya Nissan de första 1 500 milen.

Globalt påverkar vi klimatet i allt större utsträckning och vår ambition är att minska vår påverkan. Därför är det naturligt för oss att vilja skapa förutsättningar för dig som kund att bli en del av vårt arbete för en minskad klimatpåverkan.

Vårt initiativ är inte lösningen för att stabilisera klimatförändringarna, det är vi medvetna om. Men vi på Mobility Motors har åtagit oss att göra det vi kan för att minska vår påverkan. Vi är stolta över vårt arbete hittills och hoppas att du som kund, tillsammans med oss, vill bidra till att bli en del av lösningen för ett mer hållbart klimat.

 

Kunden i fokus

Allt vi gör ska präglas av våra värderingar med högsta tänkbara service i fokus. Med alla Nissan-bilar följer trygghet och lugn. De är skräddarsydda för dina behov, har Nissans omfattande garantier och tjänster och gör att du alltid får hjälp när du behöver det. Nöjda kunder är även grunden för vår affär.

 

INTYG, CERTIFIKAT OCH RAPPORTER

Mobility Motors Hållbarhetsrapport

Mobility Motors Verksamhetspolicy

Certifikat, ISO 14001

Certifikat, ISO 9001

Intyg, Klimatneutralt Företag

Intyg, Helping You Shift Q1 -19

Intyg, Helping You Shift Q2 -19

Intyg, Helping You Shift Q3 -19

Intyg, Helping You Shift Q4 -19